Vymáhanie pohľadávok je jednou z najefektívnejších metód ako vyriešiť situáciu s nezaplatenou faktúrou. Je však časovo náročná. Nehovoriac o tom, že nie je ani veľmi príjemná. Namiesto toho, aby ste všetko robili sami, sa môžete obrátiť na profesionálov z call centra. Ako prebieha celý proces vymáhania a akým spôsobom pracujeme my v CreditCall?

Skoré inkaso

V CreditCall veríme, že mnohým problémom vyplývajúcim z nezaplatených faktúr sa dá predchádzať správne zvolenou prevenciou. Tá je lacnejšia a jednoduchšia. Plus, ušetrí veľa času a nervov.

Ideálnou prevenciou je skoré inkaso pohľadávok. V rámci tejto služby kontaktujeme zákazníka pred splatnosťou pohľadávky, prípadne tesne po nej. Na základe toho vieme získať potrebné informácie o tom, či druhá strana plánuje faktúru uhradiť.

Niekedy sa stáva, že partner alebo klient na faktúru len zabudne. Prípadne o meškaní vie, no má finančné ťažkosti, kvôli ktorým ju nedokáže zaplatiť. V takýchto situáciách poskytneme formu zabezpečenia pohľadávky, ktorá bude výhodná pre obe strany.

Skoré inkaso prebieha v dvoch fázach:

  • Kontaktovanie krátko pred splatnosťou (zvyčajne 2 až 3 dni) – zisťujeme, či bude vaša faktúra uhradená včas.
  • Kontaktovanie krátko po splatnosti (zvyčajne 7 až 14 dní) – zisťujeme, prečo faktúra nebola zaplatená a či tak druhá strana plánuje urobiť.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok pre právnické osoby

Skoré inkaso nemusí vždy pomôcť. Ak sa tak stane, prechádzame na druhý krok, ktorým je mimosúdne vymáhanie pohľadávok pre právnické osoby. Známe je aj pod označením mandátne vymáhanie, pretože prebieha na základe mandátnej zmluvy.

V rámci mimosúdneho vymáhania kontaktujeme platobného partnera vo vašom mene. Robíme tak písomne, telefonicky aj osobne. Na komunikáciu využívame všetky prostriedky, aby bol proces získania potrebných financií čo najefektívnejší.

Keď sa nám s dlžníkom podarí spojiť, uzavrieme s ním splátkový kalendár alebo uznanie záväzku. Na základe toho svoj dlh splatí.

Súdne vymáhanie

Niektorí dlžníci nemajú záujem dlh splatiť, preto s nami nebudú komunikovať. Na vyriešenie celej situácie tak zostáva posledný krok, ktorým je súdne vymáhanie. Tu sa môžete rozhodnúť, či využijete služby našej advokátskej kancelárie, alebo sa obrátite na svojho vlastného právnika.

Ak si vyberiete naše služby, pripravíme celkovú kalkuláciu nákladov spojených so súdnym vymáhaním pohľadávok. Po tom, ako ju akceptujete, spracujeme žalobu a zúčastníme sa na pojednávaniach na celom území Slovenska.

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia býva často komplikovanejšie a náročnejšie ako vymáhanie od slovenských klientov. Netreba sa však ničoho báť. Aj v tomto smere vám vieme pomôcť.

V CreditCall máme medzinárodnú sieť partnerských advokátskych kancelárií. Ľahko tak eliminujeme jazykovú či legislatívnu bariéru vo viac ako 100 krajinách sveta.

Proces vymáhania pohľadávok zo zahraničia sa skladá z niekoľkých krokov:

  • Nadviazanie kontaktu – ako prvé sa s druhou stranou snažíme nadviazať kontakt. Na to využívame všetky formy komunikácie vrátane listovej korešpondencie, telefonického kontaktu a e-mailu.
  • Zisťovanie dôvodov nezaplatenia – keď sa s dlžníkom skontaktujeme, zisťujeme dôvod, prečo pohľadávku nezaplatil. Podľa získaných informácií navrhneme vhodné riešenie.

Ďalšie kroky – ak sa nám s klientom nedarí skontaktovať alebo pohľadávku odmieta zaplatiť, dohodneme s vami ďalšie kroky. Tie zvyčajne smerujú k súdnemu vymáhaniu.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.