S nezaplatenou faktúrou sa stretol snáď každý podnikateľ. V tých lepších prípadoch je dôvodom len nepozornosť klienta, ktorý si nevšimol dátum splatnosti. V tých horších ide o nezodpovednú osobu, od ktorej budete musieť peniaze vymáhať. Vymáhanie však býva komplikované a časovo náročné. Mnohí preto pristupujú k výkupu pohľadávok. Ako tento proces funguje?

Čo sú pohľadávky?

Pohľadávka je právo veriteľa požadovať plnenie určitého záväzku od dlžníka. Vzniká v momente, keď s druhou stranou uzavriete zmluvu o odklade platby, prípadne vtedy, keď daná osoba nezaplatí určenú sumu do splatného termínu. Zánik pohľadávky sa datuje na deň, keď ju dlžník uhradí.

Obsah pohľadávky zákon jasne nedefinuje. Jej súčasťou by však mali byť základné informácie, ku ktorým patria:

  • dátum,
  • doklad, na základe ktorého pohľadávka vzniká,
  • dlžník,
  • čiastka,
  • splatnosť,
  • splatená dňa.

Od dátumu, kedy sa pohľadávka stáva dlžnou, ste oprávnení vymáhať ju všetkými zákonnými prostriedkami.

Čo je výkup pohľadávok?

Vymáhanie pohľadávok je účinný spôsob, ako vyriešiť situáciu s nezaplatenou faktúrou. Bohužiaľ, je časovo náročný a ak by ste ho chceli robiť na vlastnú päsť, aj komplikovaný. Mnohí preto premýšľajú nad inými rovnako efektívnymi alternatívami. Ak patríte medzi nich aj vy, mali by ste poznať výkup pohľadávok.

Výkup, resp. odkup pohľadávok funguje tak, že vy ako postupca, predáte daný dlh niekomu inému, kto ho následne bude od klienta, zákazníka alebo odberateľa vymáhať. Zbavíte sa tak zbytočných starostí a budete sa môcť plnohodnotne sústrediť na svoje podnikanie.

Spôsoby výkupu pohľadávok

Pohľadávky sa vykupujú dvoma spôsobmi:

Odkúpenie pohľadávok za okamžité finančné prostriedky

Najrýchlejší spôsob, ako sa zbaviť pohľadávky. Charakteristický je tým, že nie je naviazaný na to, či druhá strana (dlžník) pohľadávku reálne zaplatí. Osoba, ktorej ju predávate, ju tak od vás odkupuje aj spolu s rizikom, že sa jej nemusí podariť vymôcť ju.

Z dôvodu rizika sa pohľadávky pri tomto spôsobe odkúpenia spravidla predávajú za pomerne nízku sumu. Napríklad, pohľadávka v hodnote 100 000 eur, sa môže predať len za 30 000 eur alebo 40 000 eur. Všetko závisí od toho, komu ju predávate a aké riziko sa s ňou spája.

Odkúpenie pohľadávok s odloženou lehotou splatnosti

Ak sa vám zdá suma za pohľadávku pri odkúpení za okamžité finančné prostriedky príliš nízka, mali by ste využiť druhú možnosť. Tou je odkúpenie pohľadávok s odloženou lehotou splatnosti naviazanou na reálne vymoženie od dlžníka.

Táto metóda vám zaisťuje vyššiu odmenu, ktorá môže dosahovať 80 % či dokonca viac z pôvodnej hodnoty.

Keď chcete pohľadávky radšej vymáhať

Zdá sa vám, že klasické vymáhanie pohľadávok je pre vás výhodnejšie? V tom prípade sa na nás neváhajte obrátiť. V Credit Call sa vám postaráme o:

  • Skoré inkaso – najlepšia prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok. Pracovníci call centra kontaktujú klienta tesne pred splatnosťou faktúry.
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok – známe aj ako mandátne vymáhanie. Tento proces prebieha telefonicky, písomne aj osobne za účelom urovnania dlhu. Pracovníci uzatvárajú s dlžníkom splátkový kalendár alebo uznanie záväzku.
  • Súdne vymáhanie pohľadávok – nastupuje vtedy, keď mimosúdne vymáhanie nebolo úspešné. V Credit Call vám vytvoríme všetky potrebné podklady a budeme vás zastupovať v súdnom konaní.
  • Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia – máte zahraničných klientov, ktorí vám niečo dlhujú? Naši pracovníci zabezpečia vymáhanie pohľadávok aj od nich, a to vďaka medzinárodnej sieti partnerských advokátskych kancelárií.
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.