Skoré inkaso pohľadávok

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia, ako ich následné vymáhanie. Služba skorého inkasa má dva varianty. Kontaktovať zákazníka ešte pred splatnosťou pohľadávky alebo kontaktovať zákazníka tesne po splatnosti pohľadávky. Takto získané informácie o tom, či bude Vaša faktúra uhradená. V prípade problému ocení aj Váš partner včasný návrh riešenia, ktorím predídete vzniku nedobytnej pohľadávky.

Ako prebieha skoré inkaso pohľadávok

 • kontaktovanie krátko pred splatnosťou (2-3 dni), zistíme či bude konkrétna faktúra uhradená včas a presne
 • kontaktovanie krátko po splatnosti (7-14 dní), zistíme prečo nebola faktúra zaplatená
 • pri službe skorého inkasa vystupujeme vo Vašom mene, tzn. zákazník nevie, že je kontaktovaný treťou stranou
 • v prípade, ak Váš partner vie o meškaní platieb alebo iných ťažkostiach, vieme ponúknuť vhodnú formu zabezpečenia pohľadávky

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Čo je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s vymáhaním

Na úvod stačí zrealizovať jednoduché administratívne kroky:

 • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať, ideálne v databázovej podobe vo forme xlsx alebo podobného formátu
 • na základe toho pre vás pripravíme ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy spoločne s plnou mocou
 • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie
 • výmenu dát aj celú komunikáciu vieme realizovať elektronicky

Pre koho je táto služba určená

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia, ako ich následné vymáhanie. Táto služba je určená pre zákazníkov, ktorí majú veľké množstvo pohľadávok tesne pred splatnosťou.

Výhody outsourcingu skorého inkasa

Skoré inkaso pohľadávok je jednou z najefektívnejších služieb, ktoré dokážu predísť vzniku nedobytných pohľadávok po splatnosti. 

Hlavné výhody outsourcingu skorého inkasa pohľadávok sú popísané nižšie:

 • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti – naša odmena je len v prípade, ak sme úspešní
 • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania – máte k dispozícií online prístup k stavu vašich pohľadávok a pravidelné mesačné správy o stave pohľadávok
 • skoré inkaso pohľadávok – predstavuje zníženie rizika vzniku pohľadávok
 • zníženie finančných aj časových nákladov – na neskoršie vymáhanie pohľadávok
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.