Čo je to telemarketing

Telemarketing je efektívny spôsob ako propagovať váš produkt alebo službu. Je to rýchly spôsob ako zabezpečiť okamžité predajné výsledky.

Telemarketing alebo aj telesales je forma direct marketingu (priameho marketingu), pri ktorej operátor call centra realizuje buď priamy predaj produktu alebo služby, prípadne dojednáva osobné stretnutie, či vytvára obchodný potenciál za účelom predaja produktu alebo služby.

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Telemarketing ako najefektívnejšia forma priameho marketingu

Telemarketing je najefektívnejšia forma direct marketingu. Vychádza to z jeho podstaty. Princípom telemarketingu je telefonické kontaktovanie existujúcich alebo potenciálnych klientov. Zásadnou výhodou telemarketingu v porovnaní s inými formami marketingu je interakcia medzi operátorom call centra a klientom. Operátor tak môže reagovať na otázky, pripomienky a pochybnosti klienta.

Podľa medzinárodných štúdií dosahuje priemerná úspešnosť (predajná konverzia) telemarketingu viac ako 10%.V porovnaní napríklad s e-mail marketingom je to výrazný rozdiel, nakoľko tam dosahuje priemerná úspešnosť mnoho krát do 0,5%.

Samozrejme, úspešnosť konkrétneho projektu závisí od viacerých aspektov. Napríklad, od typu predávaného produktu, služby alebo konkrétnej ponuky, či výberu cieľovej databázy, atď.
Ak si chcete overiť, akú úspešnosť by dosahoval predaj vašich výrobkov alebo služieb, vyplňte formulár nižšie.

Kategórie telemarketingových služieb

Predaj cez telefón – telesales

Je vhodný pre relatívne menej náročné produkty alebo služby bežnej, či dennej spotreby. Ak chcete rýchlo a efektívne zvýšiť vaše predajné výsledky, je to ideálne riešenie.

Dohadovanie stretnutí

Je vhodné pre finančne náročnejšie produkty alebo služby, kde je potrebná osobná konzultácia s obchodným zástupcom.

Retencia

Získať nového zákazníka je finančne náročnejšie ako starostlivosť o existujúceho. Preto, ak vám zákazník vypovie zmluvu, je potrebné sa o neho postarať, prípadne ideálne túto situáciu riešiť ešte predtým.

Aktualizácia databáz

Pre úspech v podnikaní je dôležitá aktuálna databáza, preto nezanedbávajte tú svoju.

V akých situáciách je vhodný telemarketing

Telemarketing je vhodný pre akúkoľvek spoločnosť alebo organizáciu na dosiahnutie potrebných obchodných cieľov. Najčastejšia forma telemarketingu je telefonovanie fyzickým osobám – jednotlivcom s ponukou konkrétneho tovaru alebo služieb. Telemarketing je tu tiež aj pre právnické osoby, teda podnikateľov, ktorí svoje výrobky alebo služby ponúkajú iným podnikateľom. V akých situáciách je pre vás vhodný:

 • chýbajúci predaj cez telefón – telesales – v prípade, ak nedisponujete vlastným telesales tímom, je rýchlejšie a efektívnejšie dohodnúť sa so spoločnosťou poskytujúcou telesales outsourcingové služby.
 • expanzia – ak disponujete vlastným telesales, ale chcete rozšíriť existujúce kapacity s výhodami, ktoré plynú z telemarketingu.
 • porovnanie (benchmark) s vlastným telesales tímom – ak chcete zlepšiť výkonnosť vlastného telesales tímu, neexistuje lepšie riešenie ako prijatie sparing partnera pre porovnanie výsledkov a efektivity.

Aké sú skutočné náklady na prevádzku call centra

Často sa stáva, že pri prepočte skutočných nákladov sa zabúda na niektoré položky, ktoré sú však tiež súčasťou nákladov práce operátora call centra. Čo všetko teda obsahujú skutočné náklady na pracovníka call centra:

 • hrubá mzda zamestnanca
 • odvody zamestnanca
 • odvody zamestnávateľa
 • náklady na dovolenku
 • náklady na (PN, OČR a pod.)
 • stravné lístky
 • mzda nadriadeného pracovníka
 • školenia
 • nábor & výber zamestnancov
 • licencie informačného systému
 • správa informačných systémov
 • telekomunikačné a internetové poplatky
 • prenájom kancelárií
 • odpisy ostatných zariadení
 • spracovanie miezd a účtovníctva
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.