Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy, preto je nazývané aj mandátne vymáhanie pohľadávok. Po odovzdaní pohľadávok od vašich dlžníkov začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania. Tento prebieha písomne, telefonicky a osobne. Za účelom urovnania dlhu uzatvárame s dlžníkom uznanie záväzku alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa nám pohľadávku nepodarí vymôcť mimosúdne, na základe získaných informácií Vám doporučíme ďalší postup.

Ako prebieha mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Prioritou pri vymáhaní pohľadávok je nadviazanie kontaktu s dlžníkom. Preto je ideálne, ak máme k dispozícií všetky dostupné kontakty na dlžníka. Bezprostredne po zaslaní podkladov začíname s vymáhaním. Využívame na to všetky formy komunikácie tak, aby bolo vymáhanie pohľadávok čo najviac efektívne.

Pri vymáhaní pohľadávok používame tieto formy komunikácie:

 • listová korešpondencia
 • telefonický kontakt dlžníka
 • e-mailová komunikácia
 • SMS
 • osobná komunikácia

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Čo je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s vymáhaním

Na úvod stačí zrealizovať jednoduché administratívne kroky:

 • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať, ideálne v databázovej podobe vo forme xlsx alebo podobného formátu
 • na základe toho pre vás pripravíme ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy spoločne s plnou mocou
 • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie
 • výmenu dát aj celú komunikáciu vieme realizovať elektronicky

Pre koho je táto služba určená

Služba mimosúdneho vymáhania pohľadávok je určená pre podnikateľov. Teda pre firmy a fyzické osoby – živnostníkov, ktorým ich obchodní partneri nezaplatili faktúru v lehote splatnosti.

Výhody outsourcingového vymáhania pohľadávok sú zjavné

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je jednou z najférovejších služieb. Platíte len za to, čo reálne zinkasujete na základe našej práce. Neplatia sa žiadne úvodné administratívne poplatky, len provízia z úspešne vymoženej sumy. Hlavné výhody vymáhania pohľadávok sú popísané nižšie:

 • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti – naša odmena je len v prípade, ak sme úspešní
 • psychologický efekt tretej strany – váš dlžník si uvedomí, že ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s nami, situáciu považujete za vážnu
 • celosvetová pôsobnosť – dokážeme vymáhať pohľadávky aj v zahraničí
 • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení – najmä účtovníčky sa venujú agende nezaplatených faktúr len vtedy, keď majú čas
 • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi – v priebehu vymáhania získame informácie, ktoré môžu byť pre vás dôležité, buď pre ďalšiu spoluprácu, alebo pre prípadné súdne a exekučné vymáhanie
 • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania – máte k dispozícií online prístup k stavu vašich pohľadávok a pravidelné mesačné správy o stave pohľadávok
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.