Súdne vymáhanie pohľadávok

V prípade neúspechu mimosúdneho vymáhania pohľadávok a nášho odporúčania, Vám dokážeme zabezpečiť jeho súdne pokračovanie. Vy sa rozhodnete, či využijete služby našej advokátskej kancelárie alebo poveríte vlastného právnika. Pripravíme žalobu a zúčastníme sa na pojednávaniach na celom území Slovenska.

Ako prebieha súdne vymáhanie pohľadávok

V prípade, že sa nám náhodou nepodarí vymôcť pohľadávku mimosúdne na základe zistených skutočností vám odporučíme, či pokračovať v súdnom vymáhaní pohľadávky.
Pripravíme vám celkovú kalkuláciu nákladov spojených so súdnym vymáhaním pohľadávky
po akceptovaní našej ponuky podpíšete plnú moc s našim právnikom, ktorý vás bude v súdnom konaní zastupovať

Pri vymáhaní pohľadávok používame tieto formy komunikácie:

 • listová korešpondencia
 • telefonický kontakt dlžníka
 • e-mailová komunikácia
 • SMS
 • osobná komunikácia

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Čo je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s vymáhaním

Na úvod stačí zrealizovať jednoduché administratívne kroky:

 • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať, ideálne v databázovej podobe vo forme xlsx alebo podobnom formáte
 • na základe toho pre vás pripravíme ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy spoločne s plnou mocou
 • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie
 • výmenu dát aj celú komunikáciu vieme realizovať elektronicky

Pre koho je táto služba určená

Služba súdneho vymáhania pohľadávok je určená pre podnikateľov, pri ktorých sa nepodarilo vymôcť pohľadávky mimosúdne. Teda pre firmy a fyzické osoby – živnostníkov, ktorým ich obchodný partner nezaplatili faktúru v lehote splatnosti.

Výhody outsourcingového vymáhania pohľadávok sú zjavné

Po mimosúdnom vymáhaní pohľadávok je možné okamžite pokračovať v súdnom vymáhaní pohľadávky. Ak budete spolupracovať s nami nepotrebujete mať vlastného právnika.

 • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti – naša odmena je len v prípade, ak sme úspešní
 • psychologický efekt tretej strany – váš dlžník si uvedomí, že ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s nami, situáciu považujete za vážnu
 • celosvetová pôsobnosť – dokážeme vymáhať pohľadávky aj v zahraničí
 • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení – najmä účtovníčky sa venujú agende nezaplatených faktúr len vtedy, keď majú čas
 • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi – v priebehu vymáhania získame informácie, ktoré môžu byť pre vás dôležité, buď pre ďalšiu spoluprácu, alebo pre prípadné súdne a exekučné vymáhanie
 • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania – máte k dispozícií online prístup k stavu vašich pohľadávok a pravidelné mesačné správy o stave pohľadávok
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.