Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia

Dokážeme zabezpečiť vymáhanie pohľadávok v zahraničí, prostredníctvom našej medzinárodnej siete partnerských advokátskych kancelárií. Týmto spôsobom vieme eliminovať jazykovú a legislatívnu bariéru vo viac ako 100 krajinách sveta.

Ako prebieha vymáhanie pohľadávok

Prioritou pri vymáhaní pohľadávok je nadviazanie kontaktu s dlžníkom. Preto je ideálne, ak máme k dispozícií všetky dostupné kontakty na dlžníka. Bezprostredne po zaslaní podkladov začíname s vymáhaním. Využívame na to všetky formy komunikácie tak, aby bolo vymáhanie pohľadávok čo najviac efektívne.

Pri vymáhaní pohľadávok používame tieto formy komunikácie:

 • listová korešpondencia
 • telefonický kontakt dlžníka
 • e-mailová komunikácia

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Čo je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s vymáhaním

Na úvod stačí zrealizovať jednoduché administratívne kroky:

 • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať, ideálne v databázovej podobe vo forme xlsx alebo podobnom formáte
 • na základe toho pre vás pripravíme ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy spoločne s plnou mocou
 • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie
 • výmenu dát aj celú komunikáciu vieme realizovať elektronicky

Pre koho je táto služba určená

Služba zahraničné vymáhanie pohľadávok je určená pre podnikateľov. Teda pre firmy a fyzické osoby – živnostníkov, ktorým ich obchodný partneri nezaplatili faktúry v lehote splatnosti.

Výhody outsourcingového vymáhania pohľadávok sú zjavné

Služba zahraničné vymáhanie pohľadávok je určené pre všetkých ktorí majú nezaplatené pohľadávky zo zahraničia. Vďaka našej partnerskej medzinárodnej sieti advokátskych kancelárií, vieme odbúrať a pokryť legislatívu vo viac ako 100 krajinách sveta.

Hlavné výhody outsourcingu vymáhania pohľadávok sú popísané nižšie:

 • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti – naša odmena je len v prípade, ak sme úspešní
 • psychologický efekt tretej strany – váš dlžník si uvedomí, že ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s nami, situáciu považujete za vážnu
 • celosvetová pôsobnosť – dokážeme vymáhať pohľadávky aj v zahraničí
 • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení – najmä účtovníčky sa venujú agende nezaplatených faktúr len vtedy, keď majú čas
 • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi – v priebehu vymáhania získame informácie, ktoré môžu byť pre vás dôležité, buď pre ďalšiu spoluprácu, alebo pre prípadné súdne a exekučné vymáhanie
 • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania – máte k dispozícií online prístup k stavu vašich pohľadávok a pravidelné mesačné správy o stave pohľadávok
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.