S faktúrou, ktorá nebola zaplatená na čas, sa stretol snáď každý podnikateľ. Niekedy sa tak stane z dôvodu nedbanlivosti, kedy si druhá strana nestihne odsledovať dátum. Inokedy k tomu dôjde naschvál a peniaze musíte vymáhať. Ako sa vyhnúť nezaplatenej faktúre a na čo všetko myslieť?

Riešením je skoré inkaso

Vymáhanie pohľadávok je síce často efektívne a pomôže v situácii, keď vám niekto nezaplatí faktúru, no platí, že prevencia je lacnejšia a jednoduchšia. Práve preto je dobré porozmýšľať nad skorým inkasom pohľadávok.

Táto služba, ktorú poskytujú mnohé overené call centrá vrátane Credit Call, slúži hlavne na to, aby ste zistili:

  • či druhá strana plánuje faktúru uhradiť, 
  • alebo je potrebné prejsť k ďalšiemu kroku, ktorým je vymáhanie.

Call centrum vystupuje vždy vo vašom mene. Dlžník teda nevie, že komunikuje s treťou stranou a nie priamo s vami.

Ako prebieha skoré inkaso?

Skoré inkaso sa realizuje v dvoch základných krokoch. Tými sú:

  • Kontaktovanie krátko pred splatnosťou – spravidla ide o dva až tri dni pred splatnosťou. Pracovníci call centra zisťujú, či druhá strana faktúru uhradí včas a presne.
  • Kontaktovanie krátko po splatnosti – zvyčajne sedem až štrnásť dní po tom, ako faktúre skončí splatnosť. Pracovníci zisťujú, prečo faktúra nebola zaplatená.

Podľa zistených informácií sa následne rozhodnete, ako pokračovať ďalej. Ak platobný partner nereaguje, musíte prejsť k vymáhaniu. Na druhej strane, ak dotyčná osoba o meškaní platieb vie, no má nejaké finančné ťažkosti, môžete jej poskytnúť iné formy zabezpečenia pohľadávky.

Prečo sa obrátiť na odborníkov?

Sledovanie splatnosti faktúr a kontaktovanie platobných partnerov je časovo veľmi náročné. Nie každý majiteľ spoločnosti či manažér má na to čas. Nehovoriac o tom, že nie všetci vedia, ako v takýchto situáciách správne postupovať.

Ak chcete, aby bolo skoré inkaso úspešné a účinné, mali by ste porozmýšľať nad outsourcingom. Túto službu vám dnes poskytujú mnohé call centrá. Tie majú profesionálnych zamestnancov, ktorí odsledujú všetky termíny, skontaktujú sa s vašimi partnermi a zistia, ako sú na tom jednotlivé faktúry.

Plusom call centra je taktiež to, že vám ponúkne aj ďalšie služby. Spolu so skorým inkasom môžete využiť vymáhanie pohľadávok mimosúdnou alebo súdnou cestou, zákaznícky servis či telemarketing.

Ako pokračovať ďalej?

Skoré inkaso pohľadávok je ideálnym riešením najmä vtedy, keď máte dodávateľov alebo partnerov, ktorí často na faktúry zabúdajú, no po upozornení ich platia. V prípade neplatičov je potrebné začať čím skôr s vymáhaním.

Aj v tejto oblasti vám dokáže pomôcť call centrum. V ďalšom kroku začne s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok. To prebieha písomne, telefonicky a osobne. S dlžníkom sa uzatvára splátkový kalendár alebo uznanie záväzku na základe čoho začne splácať svoj dlh.

Pri vymáhaní pohľadávok je pre call centrum kľúčové nadviazať kontakt. Na to využíva všetky formy komunikácie, čím sa celý proces práce stáva veľmi efektívny a často aj úspešný.

Pokiaľ sa call centru nepodarí pohľadávku vymôcť mimosúdne, odporučí vám ďalší postup. Tým je zvyčajne súdne vymáhanie. V tomto kroku sa môžete sami rozhodnúť, či využijete služby svojho vlastného právnika, alebo advokáta od call centra.Podľa vami zvolenej možnosti a všetkých okolností vypracujú odborníci celkovú kalkuláciu nákladov spojených so súdnym vymáhaním. Po jej akceptovaní prichádzajú na rad jednotlivé súdne procesy.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.