S veľkým potešením oznamujeme našim klientom a zamestnancom, že naša spoločnosť CreditCall sa stala členom medzinárodnej inštitúcie združujúcej prieskumné agentúry.

Členstvo v ESOMAR-e je dôkazom toho, že našu prácu vykonávame dobre, svedomito a s láskou. Veľké poďakovanie patrí našim zamestnancom, bez ktorých by sa nám tento úspech nepodaril dosiahnuť.

CreditCall sa orientuje najmä na telefonický zber dát a pravidelné prieskumy ako Quality calls, Net Promoters Score, Customer Satisfaction Score a Customer Effort Score.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.