Podľa prieskumov Európskej Únie musia ženy pracovať o dva mesiace dlhšie ako muži, aby dosiahli rovnaké ročné odmeny. Priemerný rozdiel v mzdách je v EÚ aktuálne 12,73 %, kým na Slovensku je číslo ešte vyššie. Za rok 2022 bol podľa Štatistického úradu SR rozdiel až 19%, oproti rozdielu z roku 2021 – 16,6 %. Oproti minulému roku v SR nastalo v tomto porovnaní opäť zhoršenie v neprospech žien. Podmienky sa síce na trhu práce zlepšujú, ale realita rodovej nerovnosti je stále prítomná a preto tento stav je potrebné neustále zlepšovať. Aby sa na túto skutočnosť nezabúdalo, aj tento rok si pripomíname Európsky Deň rovnosti v odmeňovaní. Symbolizuje to deň, kedy prestávajú byť ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami platené za rovnakú prácu, zarobia „ženské euro“. Prehĺbiť túto priepasť sa snaží aj nová európska smernica o transparentnosti v odmeňovaní. Tento symbolický termín sa každý rok mení.  

ČO ZNAMENÁ ŽENSKÉ EURO?

Znamená to, že od začiatku novembra do konca tohto roka z každého eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. Pri zohľadnení už odpracovaných dní pracujú na Slovensku ženy v porovnaní s mužmi až do konca roka 2023 zadarmo.

AKÉ SÚ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ROZDIELY V ZÁROBKOCH?

  • Samotné vzdelanie nestačí. Ženy sa v priemere vzdelávajú viac rokov. Celkovo musia ženy absolvovať jeden dodatočný titul, aby dostali rovnakú mzdu ako muži s nižším vzdelaním.
  • Je pravdepodobnejšie, že ženy prestanú pracovať, aby sa mohli starať o deti, rodinu alebo chorých príbuzných. Materská/rodičovská dovolenka či absencie kvôli detským OČR. Aj toto rodinné rozdelenie úloh sa v dnešnej dobe mení, otcovia nezriedka preberajú tieto funkcie a starostlivosť na seba.
  • Vek. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa nevyrieši, keď ženy starnú a ďalej sa rozvíjajú vo svojej kariére. Rozdiel v odmeňovaní starších žien je v skutočnosti väčší ako u mladších žien.   
  • Najväčšími identifikovateľnými príčinami rozdielov v odmeňovaní žien a mužov sú rozdiely v povolaniach a odvetviach, kde s najväčšou pravdepodobnosťou pracujú ženy a muži. Ženy sú výrazne slabšie zastupované v riadiacich pozíciách alebo napríklad aj v politike.
  • Ženská práca môže byť podhodnotená. Ženy sú s väčšou pravdepodobnosťou ochotnejšie pracovať na nižšie platených pozíciách s menej výhodami.
  • Vplyv mala aj pandémia ochorenia COVID-19, keďže ženy boli vo väčšej miere doma alebo stratili prácu. Následkom pandémie bol brzdený aj rast miezd či bonusov zo strany niektorých podnikov.

V CREDITCALL TAKÉTO ROZDIELY NEROBÍME

Náš CEO @Juraj Balogh hovorí: „CreditCall sa ako zamestnávateľ snaží vytvárať také pracovné podmienky, ktoré sú jednak citlivé k rodinným povinnostiam našich zamestnancov a zároveň vytvárame rovnaké finančné možnosti ženám a mužom. Náš odmeňovací mechanizmus nerozlišuje pohlavie operátora, ale veľkosť pracovného úväzku a zároveň zohľadňuje snahu a šikovnosť zamestnanca. Zamestnávame väčší počet žien ako mužov, z celkového počtu zamestnancov tvoria ženy približne 85%“.

ĽUDÍ ODMEŇUJEME ZA ICH ŠIKOVNOSŤ

Odmena v CreditCall sa teda odvíja len od šikovnosti operátorky alebo operátora na linke. V našom kolektíve stále radi privítame schopných a nadšených ľudí, ktorí majú chuť na sebe pracovať. Preto im vytvárame také podmienky, aby sa cítili dobre. Či sa to týka rovnosti v odmeňovaní, alebo vo flexibilite práce. Vieme, že k rodovej rovnosti musíme prejsť ešte kus cesty, ale sme hrdí na to, že sme na ňu už dávno vykročili.

__________

Rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi základné práva, demokratické atribúty a prejavy sociálnej spravodlivosti vo väčšine vyspelých krajinách sveta vrátane Slovenska.
Rovnosť mužov a žien garantuje Ústava Slovenskej republiky. Slovensko sa stalo signatárom Dohovoru OSN o Odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) v 1993 a v roku 2000 ratifikovala Opčný protokol k dohovoru.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.