Prieskum trhu je mocný nástroj, ktorý vám dokáže poskytnúť dôležité informácie nielen o vašich verných, ale aj potenciálnych zákazníkoch. Veľmi jednoducho tak zistíte, čo potrebujú a čo im poskytnúť. Aby bol však prieskum úspešný a údaje z neho relevantné, musíte vedieť, ako ho správne pripraviť a následne rozoslať. Na čo teda myslieť pri jeho tvorbe?

Všetko sa odvíja od typu prieskumu

Prieskum verejnej mienky nie je len jeden. V súčasnosti máte k dispozícii rôzne druhy, ktoré sa od seba odlišujú ako spôsobom tvorby, tak aj spôsobom ich rozširovania. Niektoré sa zasielajú do e-mailov alebo prostredníctvom sociálnych sietí, iné sú zas telefonické alebo osobné.

Pri výbere prieskumu je dobré jednotlivé typy poznať a vedieť, aké majú výhody a nevýhody. Len tak zistíte, ktorý z nich je pre vás ten najlepší a pomôže vám dosiahnuť stanovené ciele.

Spravidla platí, že najúspešnejšie sú prieskumy realizované cez telefón. Respondent totižto komunikuje priamo s pracovníkom call centra, ktorý sa ho pýta otázky. Stráca sa tak neosobný pocit, ktorý by sa mohol objaviť v prípade elektronických dotazníkov rozosielaných do e-mailov.

Neviete, aký prieskum by bol pre vás ideálny? Nižšie uvádzame tri najpopulárnejšie a najefektívnejšie typy, ktoré vám poskytnú relevantné informácie a pomôžu vám zvýšiť predaj produktov či služieb.

Telefonický prieskum trhu

Ide o základný typ prieskumu, ktorý sa radí medzi veľmi obľúbené. Jeho plusom je to, že na rozdiel od najnovších metód, je overený časom. Firmy ho totižto používajú už dekády.

Tvorba telefonického prieskumu pozostáva z niekoľkých krokov, ku ktorým patria:

 • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu,
 • príprava tém,
 • príprava otázok pre respondentov,
 • programovanie dotazníka,
 • školenie anketárov,
 • zber údajov od vyškolených anketárov,
 • vyhodnotenie prieskumu a spracovanie údajov do grafickej podoby,
 • interpretácia výsledkov,
 • prijatie opatrení.

Net Promoter Score

Postup tvorby Net Promoter Score (NPS) je rovnaký ako v prípade telefonického prieskumu s tým rozdielom, že NPS sa zameriava na spokojnosť zákazníkov a predpoveď rastu podnikania. Zároveň je tiež kľúčový pre potreby riadenia zákazníckej skúsenosti a charakteristický tým, že meria tri skupiny respondentov:

 • promotérov,
 • pasívnych,
 • kritikov.

NPS je obľúbenou metódou, ktorú firmy využívajú hlavne na celkové vnímanie poskytovaných služieb a predávaných produktov. Ide o praktického ukazovateľa rastu, vďaka ktorému sa dozviete, ako sa vám darí.

Quality Calls

Quality Calls predstavuje rozšírenú verziu Net Promoter Score. To znamená, že príprava tohto typu prieskumu je taká istá ako tvorba NPS s tým rozdielom, že okrem základných otázok o odporúčaní značky sa zisťujú aj ďalšie informácie.

Charakteristickou črtou metódy Quality Calls je taktiež to, že sa robí kontinuálne. Umožňuje tak porovnať a merať trendy v správaní a vnímaní zákazníkov, v poskytovaných službách a produktoch a podobne.

Informácie z prieskumov je dôležité správne použiť

Odprezentovaním výsledkov z prieskumu vaša práca nekončí. Práve naopak. Ak chcete, aby vám jednotlivé údaje pomohli pri predaji produktov a služieb, budete ich musieť aplikovať do praxe.

V tomto smere vám dokáže pomôcť napríklad zákaznícky servis, ktorý poskytne podporu potenciálnym aj existujúcim zákazníkom. Inou možnosťou je telemarketing, v rámci ktorého pracovníci využijú zozbierané informácie na to, aby zvolili vhodnú techniku predaja vášho sortimentu.Nehľadiac na to, ktorú z alternatív si vyberiete, je kľúčové, aby ste nezabúdali na odborný personál. Ten bude vedieť, ako so zákazníkmi správne komunikovať a ako využiť údaje z prieskumov. Ak nemáte svojich vlastných zamestnancov, obráťte sa na call centrum, ktoré sa o všetko postará za vás.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.