Quality Calls

QCalls je v našom ponímaní rozšírená verzia NPS prieskumu. Okrem základných otázok o odporúčaní značky zisťujeme aj ďalšie dôležité informácie. QCalls je pravidelný kontinuálny prieskum ideálne časovo (mesačne) oddelený s možnosťou porovnania a merania trendov v správaní a vnímaní zákazníkov, v poskytovaných službách, predávaných produktoch alebo značky ako takej.

Aká je naša úloha

Prieskum je čiastková oblasť celku, ktorým je výskum. Výskum ako taký pozostáva z tvorby odbornej metodológie, spracovania a vyhodnotenia údajov na základe získaných dát. Naša spoločnosť teda zastáva pozíciu prieskumníka, alebo tzv. data collectora pre výskumné agentúry. Ak potrebuje výskumná agentúra získať informácie, osloví nás zo zadaním, ktoré realizujeme v praxi ako terénny zber dát. Zadania realizujeme zväčša v mene agentúry.
Prieskumy však nerealizujeme len pre prieskumné agentúry, ale bežne si nás najímajú spoločnosti, ktoré majú vlastných analytikov. Našou úlohou je kvalitne zozbierať potrebné dáta.

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Ako prebieha prieskum

Prieskum je veľmi citlivá záležitosť a preto si vyžaduje precízne plánovanie, kvalitnú realizáciu a správne vyhodnotenie. Ako prebieha prieskum od začiatku až po konečný výstup:

  • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu
  • príprava tém, čo chceme v prieskume zistiť
  • príprava vhodných otázok
  • programovanie dotazníka
  • zber údajov s predchádzajúcim školením anketárov
  • vyhodnotenie prieskumu a spracovanie do grafickej podoby
  • interpretácia výsledkov
  • prijatie opatrení

Kvalita verzus cena prieskumu

Na čo si treba pri voľbe správnej metódy prieskumu dať obzvlášť pozor, je výber vhodného typu prieskumu v závislosti od jeho cieľu a cieľovej skupiny, ktorú skúmame.

Žiaľ, často sa pred týmito atribútmi preferuje nižšia cena pred vhodnosťou prieskumu. Treba si uvedomiť, že v prípade, ak nezvolíte správnu formu prieskumu, alebo správnu cieľovú skupinu, výsledky prieskumu nemusia byť správne. Tým pádom, aj vami prijaté následné rozhodnutia nemusia byť správne.
V snahe ušetriť možno pár sto eur môžeme spočítať škody spôsobené nesprávnym rozhodnutím na tisíce, až desiatky tisíc eur.

Kvalitný prieskum trhu by mal byť základným nástrojom pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí. Dôležitá je forma prieskumu a cieľová skupina, na ktorú chcete zacieliť. V prípade, že sa potrebujete poradiť, alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplňte formulár nižšie. Ozveme sa vám čo najskôr.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.