Personalizácia a segmentácia sú v rámci telemarketingu kľúčové. Zaručujú, že svoje marketingové aktivity správne zacielite, vďaka čomu môžete získať nových zákazníkov a zvýšiť tak svoj zisk. Ako však tieto dva procesy fungujú a na čo všetko v spojitosti s nimi musíte myslieť?

Čo je segmentácia a personalizácia?

Segmentácia vo všeobecnosti označuje proces rozdelenia niečoho alebo niekoho do viacerých skupín. V marketingu a telemarketingu ide o delenie vašich potenciálnych a existujúcich zákazníkov na základe rôznych faktorov, ako je napríklad vek, pohlavie, bydlisko alebo nákupné správanie.

Segmentácia je pre úspešný marketing kľúčová. Ak by ste totižto ľudí nerozdelili, nemohli by ste im prispôsobiť svoj prístup, spôsob komunikácie alebo portfólio produktov, ktoré im chcete ponúknuť. 

A práve tu sa začína segmentácia prelínať s personalizáciou. Keď totižto máte ľudí rozdelených do viacerých skupín, môžete si pre nich prichystať rôzne kampane, ktoré ich budú skutočne zaujímať. Tým ich motivujete k nákupu, vďaka čomu efektívne zvýšite svoj zisk.

Platí, že čím viac budete zákazníkov segmentovať, tým lepšie výsledky môžete získať. Dôležité je však vedieť, akých zákazníkov sa oplatí rozdeľovať a podľa akých faktorov, aby ste nerobili prácu navyše.

Napríklad, ak svoje produkty predávate len starším osobám, bude zbytočné, aby ste sa trápili so segmentáciou mladších zákazníkov.

Aké všetky výhody prináša segmentácia a personalizácia?

Okrem toho, že pomocou segmentácie a personalizácie môžete podporiť predaj a komunikovať so zákazníkmi na individuálnej úrovni, majú tieto dva procesy aj ďalšie výhody. K nim sa radia:

  • Identifikácia príležitostí – segmentácia a personalizácia vám pomôžu lepšie pochopiť vašich zákazníkov a zistiť, čo hľadajú. Veľmi jednoducho tak nájdete dieru na trhu, ktorú vyplníte svojimi službami.
  • Udržanie zákazníkov – to, že zákazníkov raz zaujmete ešte neznamená, že od vás nikdy neodídu. Ak im konkurencia poskytne zaujímavejšiu alebo výhodnejšiu ponuku, radi k nej prejdú. Prostredníctvom personalizovaných kampaní však zákazníkom dáte jasne vedieť, že si ich vážite a sú pre vás jedineční. Motivujete ich tak k tomu, aby u vás zostali a využívali vaše produkty a služby.
  • Jednoduchšia príprava marketingových kampaní – keď viete, na akých zákazníkov chcete kampaň cieliť, jej príprava je oveľa ľahšia a rýchlejšia. Plus, minimalizujete riziko toho, že by nebola úspešná.

Ako na úspešnú segmentáciu a personalizáciu v telemarketingu?

Aby ste o zákazníkoch mohli získať potrebné informácie a vedeli ste ich použiť v rámci telemarketingu, nesmiete brať segmentáciu a personalizáciu na ľahkú váhu. Oba procesy je dôležité dobre premyslieť a zistiť, podľa akých parametrov sa vám oplatí klientov deliť.

Keď zákazníkov rozdelíte, nezabudnite každej skupine vytvoriť správnu marketingovú stratégiu, ktorá efektívne podporí predaj.

Neviete, ako ľudí segmentovať alebo akým spôsobom telemarketing personalizovať? Pouvažujte nad outsourcingom služieb. Ideálnou voľbou je call centrum, ktoré má v tejto oblasti veľa skúseností. Zaručí vám tak tie najlepšie výsledky.

Okrem telemarketingu však dbajte aj na ďalšie oblasti podnikania a starostlivosti o zákazníkov. Kľúčový je napríklad kvalitný zákaznícky servis, ktorý pomôže s akýmikoľvek problémami spojenými s objednávkou, platbou alebo reklamáciou.

Následne je veľmi populárna aj multichannelová komunikácia. Tá zákazníkom umožňuje kontaktovať vás prostredníctvom telefónu, e-mailu, online chatu aj sociálnych sietí. Každý si tak príde na svoje.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.