Multichanelová komunikácia

V súčasnosti s nástupom nových technológií a spôsobov predaja tovaru a služieb sa menia aj formy konunikácie a množstvo interakcií zo zákazníkmi.

Už to nie je len tradičná telefonická komunikácia, ale čoraz viac rastie podiel komunikácie cez elektronické komunikačné kanály. Komunikácia cez e-mail, web chat a sociálne siete.

V súčasnosti nasledovné zastúpenie:

 • Telefonická komunikácia 45 %
 • E-maily 30 %
 • Web, chat a sociálne siete 25 %

Moderná komunikácia s klientom

Komunikáciu s klientom viete zabezpečiť vo vlastnej réžií alebo vám ju dokáže zabezpečiť callcentrum. Dnešné call centrá už neprijimajú len telefonické hovory, ale vedia spracovať prakticky všetky formy elektronickej ale aj písomnej komunikácie zo zákazníkmi. Sú to moderné centrá zdieľaných služieb, ktoré tieto formy komunikácie vedia spracovať.

Aké formy multichanelovej komunikácie vieme zabezpečiť

Naša spoločnosť vám vie v rámci multichannelu poskytnúť nasledovné formy komunikácie. Jednotlivé formy komunikácie vieme zabezpečiť samostatne, prípadne ich akúkoľvek kombináciu:

 • telefonická komunikácia – v podstate sa jedná o prevádzku Zákazníckej linky. Táto môže mať formu infolinky, kde klient vybaví všetky svoje potreby alebo Help desk ako vyššia forma podpory pre zákazníkov. Ďalšou možnosťou je Objednávková linka, na ktorej si vie klient objednať produkty alebo služby. Možností je veľa a dajú sa navzájom kombinovať aj s ostatnými službami.
 • obsluha e-mailov – jedná sa o už takmer tradičný spôsob komunikácie. Výhodou je, že na e-maily nie je potrebné odpovedať okamžite a aj v prípade ich väčšieho počtu je možné na ne odpovedať v krátkej dobe.
 • obsluha chatu – táto forma komunikácie sa dostala do popredia v ostatnom období a využíva ju hlavne “mladá internetová” generácia. 
 • obsluha sociálnych sietí – v podstate sa jedná o podobnú komunikáciu ako prostredníctvom web chatu.

Pre koho je vhodný outsourcing zákazníckeho servisu

Táto služba je primárne určená pre spoločnosti s väčším počtom zákazníkov bez ohľadu na zameranie, alebo klientelu. Avšak dobre funguje aj pre menšie spoločnosti. Najčastejšími zákazníkmi sú spoločnosti:

 • vstupujúce na trh, ktoré nemajú vybudované vlastné zákaznícke centrum. Môže ísť o úplne novú a začínajúcu spoločnosť, alebo spoločnosť zo zahraničia, ktorá potrebuje obsluhovať zákaznícky servis v slovenskom jazyku.
 • hľadajúce flexibilnú formu rozšírenia vlastného call centra. Výhodou takejto spolupráce je možnosť veľmi flexibilne prispôsobovať kapacity zákazníckeho servisu aktuálnym požiadavkám vašich zákazníkov.
 • hľadajúce finančné úspory pri prevádzke zákazníckeho centra. Pri kalkulácií všetkých skutočných nákladov je outsourcing zákazníckeho servisu finančne výhodnejším riešením. Hlavným dôvodom sú úspory z rozsahu, ktoré dokáže outsourcingová spoločnosť generovať.

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Pracovná doba

CreditCall prevádzkuje call centrum v režime 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. To znamená, že máme k dispozícii celoročnú non-stop prevádzku. Väčšina našich obchodných partnerov však využíva bežné prevádzkové hodiny.

Aké sú skutočné náklady na prevádzku zákazníckeho servisu

Často sa stáva, že pri prepočte skutočných nákladov sa zabúda na niektoré položky, ktoré sú však tiež súčasťou nákladov práce operátora centra zdieľaných služieb. Čo všetko teda obsahujú skutočné náklady na pracovníka zákazníckeho servisu?

 • hrubá mzda zamestnanca
 • odvody zamestnanca
 • odvody zamestnávateľa
 • náklady na dovolenku
 • náklady na (PN, OČR a pod.)
 • stravné lístky
 • mzda nadriadeného pracovníka
 • školenia
 • nábor & výber zamestnancov
 • licencie informačných systémov
 • správa informačných systémov
 • telekomunikačné a internetové poplatky
 • prenájom kancelárií
 • odpisy ostatných zariadení
 • spracovanie miezd a účtovníctva

Výhody outsourcingu

Outsourcing sa stal dôležitou súčasťou obchodných stratégií v kľúčových oblastiach podnikania, vrátane outsourcingu zákazníckych služieb. Na prvý pohľad sa vám takýto krok môže javiť zložito a komplikovane, má to však množstvo výhod:

 • transparentnosť – máte k dispozícií absolútnu kontrolu a prístup ku každej komunikácií, ktorá je vedená s vašimi zákazníkmi vrátane štatistík a prehľadov
 • flexibilita – zákaznícka podpora od tretích strán vám dáva väčšiu flexibilitu pri zvládaní kolísavých požiadaviek vašich zákazníkov
 • optimalizácia nákladov – tým, že platíte len za reálne využité služby, prichádza k optimalizácií nákladov a k efektívnemu využitiu zdrojov
 • nemusíte hľadať nových zamestnancov – v súčasnej dobe je náročné nájsť vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu operátora call centra, takže táto náročná úloha vám odpadá
 • nemusíte školiť nových zamestnancov – bežne býva v call centrách vysoká fluktuácia a je potrebné nových zamestnancov stále školiť. Táto úloha vám rovnako odpadá.
 • odbornosť a skúsenosti – získate partnera, ktorý má skúsenosti so stovkami rôznych projektov a rád vám poradí, ktoré riešenie je pre vás ideálne

Outsourcing vám dáva dnes omnoho väčšie možnosti ako si viete predstaviť. My ako spoločnosť urobíme všetko pre vašu spokojnosť a našu dlhodobú spoluprácu.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.