Status dlžníka môže spôsobiť viaceré komplikácie. Pre mnohé inštitúcie nie ste v takomto prípade dôveryhodnou osobou, kvôli čomu vám nemusia poskytnúť svoje služby. Ako a kde si však overiť svoju platobnú históriu?

Dva registre dlžníkov

Na Slovensku máme dva základné registre dlžníkov, do ktorých nazerajú takmer všetky inštitúcie predtým, ako vám poskytnú svoje služby (napríklad spotrebný úver alebo hypotéku). Týmito registrami sú:

  • Spoločný register bankových informácií (SRBI) – ako už z jeho názvu vyplýva, spravujú ho banky. Nachádzajú sa v ňom informácie o úveroch, ktoré boli poskytnuté fyzickým osobám, čiže bežným občanom alebo podnikateľom. Všetky údaje, ktoré sú jeho súčasťou, sa pravidelne, raz za mesiac, aktualizujú. Doba archivácie záznamov je 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom.
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI) – na rozdiel od SRBI, tento register spravujú nebankové finančné inštitúcie. Jeho informácie sú o niečo širšie, pretože sa v ňom nachádzajú aj záznamy o úveroch právnických osôb. Spôsob aktualizácie a doba archivácie údajov je rovnaká ako v prípade SRBI.

Okrem SRBI a NRKI sa stretnete aj s viacerými inými registrami. Tie však nie sú spravované finančnými inštitúciami, preto pre ne nie sú relevantné.

Ako zistiť, či sa nachádzate v jednom z registrov?

Dobrou správou je, že informácie o tom, či ste súčasťou SRBI alebo NRKI, sa dajú získať veľmi jednoducho. Stačí sa registrovať na portáli moje-financie.sk, kde si môžete kúpiť úverovú správu z jedného alebo z oboch registrov.

Cena za výpis sa líši v závislosti od toho, či si zvolíte elektronickú, alebo papierovú verziu. Prvá alternatíva stojí 8 eur, druhá 14 eur, no pri nej musíte počítať aj s poštovným. Treťou možnosťou je návšteva klientskeho centra v Bratislave, kde získate úverovú správu na počkanie.

Ako zistiť, či nemáte ešte nejaké dlhy?

Z ďalších registrov môžete skontrolovať napríklad Centrálny register exekúcií. Na základe neho zistíte, či voči vám nie je vedená exekúcia. Aj v tomto prípade vyriešite všetko elektronicky. Zaregistrujte sa na portáli cre.sk, zaplaťte poplatok (jeho výška sa odvíja od počtu požadovaných prístupov) a začnite hľadať.

Ak chcete vedieť, či nemáte podlžnosti v zdravotnej poisťovni, navštívte jej klientske centrum a nechajte si vystaviť dokument o dlhoch na počkanie. Alebo oň požiadajte e-mailom.

Sociálna poisťovňa zas vedie zoznam dlžníkov priamo na svojej webovej stránke. Nahliadnuť sa doň dá bezplatne.

Dávajte si pozor na dlhy u klientov a dodávateľov

Spolu s dlhmi u finančných spoločností a poisťovní si dávajte pozor aj na tie u klientov a dodávateľov. Pravidelné meškanie s platbami narúša dobré pracovné vzťahy a môže spôsobiť, že druhá strana s vami po určitom čase ukončí spoluprácu.

Keď niekto dlhuje vám

Zistili ste, že klient alebo odberateľ vám už niekoľko týždňov nezaplatil faktúru? Ak nereaguje na vaše výzvy, je dobré porozmýšľať nad vymáhaním pohľadávok. Profesionáli z call centra budú vo vašom mene kontaktovať klienta a snažiť sa s ním urovnať dlh. Ak sa im to nepodarí mimosúdne, na základe získaných informácií odporučia ďalší postup. Tým zvyčajne býva súdne vymáhanie.

V rámci súdneho vymáhania pohľadávok vám pracovníci call centra pripravia kalkuláciu nákladov. Po jej odsúhlasení začnú pracovať s právnikom, ktorý vás bude zastupovať v súdnom konaní.

Súdne aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok je komplikované a časovo náročné. Namiesto toho, aby ste sa s ním trápili, ho nechajte na odborníkov z Credit Call, ktorí vedia, čo robia. Na základe vašej aktuálnej situácie vytvoria efektívnu stratégiu a zaručia tie najlepšie výsledky.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.