Prieskum verejnej mienky dokáže pomôcť hneď vo viacerých smeroch. Poskytne vám informácie o zákazníkoch, ich očakávaniach a potrebách. Vďaka tomu viete, čo im ponúknuť alebo ako sa zlepšiť, aby ste zvýšili ich spokojnosť. Prieskumy môžete v súčasnosti robiť viacerými spôsobmi, pričom telefonický a online predstavujú základ.

Prieskum verejnej mienky je jedným z viacerých druhov sociálnych výskumov. Jeho hlavným cieľom je zistiť názor určitej skupiny ľudí. V prípade internetových obchodov alebo spoločností, ktoré niečo predávajú, ide o zákazníkov. Prieskumy by sa mali robiť pravidelne. Najlepšie určitý čas po implementovaní nejakých zmien. Takýmto spôsobom sa dozviete, či došlo k očakávaným výsledkom, alebo či je nutné pristúpiť k ďalším krokom, ktoré by vás k nim doviedli.

V minulosti sa robili prieskumy verejnej mienky spravidla prostredníctvom telefónu alebo formou osobného stretnutia. Dnes sa k týmto tradičným spôsobom pridáva jedna alternatíva – online formuláre, ktoré viete pohodlne rozoslať cez e-mail a zistiť tak, či sú zákazníci spokojní so službami alebo produktami.

Koľko stojí prieskum verejnej mienky?

Cena prieskumu verejnej mienky sa odvíja od množstva parametrov a nie je jednotná. Závisí napríklad od toho, na koľko ľudí chcete cieliť. Podľa množstva osôb sa odvíja aj počet zozbieraných údajov, ktoré sa následne musia analyzovať. Zvyčajne platí, že čím viac údajov máte, tým je prieskum drahší. Na druhej strane, z veľkého množstva údajov získate oveľa presnejšie a lepšie výsledky.

Proces zberu jednotlivých informácií prostredníctvom prieskumu verejnej mienky sa skladá z niekoľkých krokov. Na to, aby ste sa dostali k tým najlepším výsledkom, nesmiete preskočiť ani jeden z nich. Ide o:

 • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu
 • prípravu tém
 • prípravu vhodných otázok
 • programovanie dotazníka
 • zber údajov
 • vyhodnotenie prieskumu a spracovanie do grafickej podoby
 • interpretáciu výsledkov
 • prijatie opatrení

Ak neviete, ako správne pripraviť dotazník, vyhodnotiť prieskum alebo interpretovať výsledky, nechajte to na odborníkov. Tí spracujú všetko za vás a poskytnú vám informácie, ktoré potrebujete.

Aké typy prieskumu verejnej mienky existujú?

Prieskumov verejnej mienky je niekoľko typov. Jednotlivé typy sa od seba odlišujú hlavne spôsobom spracovania:

 • Telefonický prieskum trhu – patrí k najobľúbenejším a najčastejšie využívaným typom prieskumu. Zber dát je flexibilný a rýchly. Informácie, ktoré dostanete, sú presné a podrobné. Viete vďaka nim čo najlepšie prispôsobiť svoje produkty alebo služby. Menšou nevýhodou telefonického prieskumu je to, že nemôžete položiť otázky spojené s vizualizáciou produktu. Ak by ste niečo také potrebovali, je nutné zvoliť si online prieskum.
 • Online prieskum trhu – ide o elektronický dotazník, ktorý zákazník vyplní na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Jeho súčasťou môžu byť multimediálne súbory, ako napríklad obrázky alebo videá. Cena online prieskumu nie je príliš vysoká, pretože sa znižujú náklady na tlač a papier. Okrem toho je celý proces zberu informácií veľmi rýchly. Menšou nevýhodou je náročnejšie kontrolovanie správnosti odpovedí a totožnosť respondenta.
 • Osobný prieskum trhu – tento typ prieskumu sa realizuje prostredníctvom profesionálnej anketárskej siete. Na rozdiel od prvých dvoch typov sa v tomto prípade anketár osobne stretáva s respondentom, s ktorým následne vyplní tlačený alebo elektronický dotazník. Výhodou osobného prieskumu je, že ľahko overíte totožnosť respondenta a môžete mu položiť textové, vizuálne aj zvukové otázky. Na druhej strane, prieskum si vyžaduje vysoké náklady a je náročnejší na spracovanie.
Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.