Rok 2017 je pre nás v znamení technologických upgradov.

Začali sme zakúpením nových najmodernejších serverov a ich následným presťahovaním do Orange Tech Park, ktorý spĺňa kritéria TIER 3. Využívame tak služby jedného z najmodernejších a najbezpečnejších dátových centier v strednej Európe. Centrum ponúka svojim zákazníkom nielen prenájom priestorov, ale predovšetkým komplexné služby dátového centra, akými sú:

 • sieťová infraštruktúra
 • konektivita prostredníctvom kvalitnej optickej siete
 • prístup cez privátnu sieť VPN
 • kompletné komunikačné služby
 • správa zariadení na diaľku (Remote Hands)

Vybraté parametre:

 • žiadne plánované servisné odstávky
 • dostupnosť 99,98% (ročné prerušenie len 1,6 hodiny)
 • rozširovanie systémov počas prevádzky a servisné úkony
 • redundantné komponenty v systéme napájania elektrickou energiou
 • záložné zdroje – motorové generátory

K minimalizácii bezpečnostných rizík prispieva:

 • umiestnenie mimo záplavovej zóny
 • umiestnenie mimo vzletného a náletového kužeľa letiska
 • areál podlieha nepretržitému 24-hodinovému bezpečnostnému monitoringu
 • systém bezpečnostných bariér je porovnateľný s tými najvyššími štandardami

Viac informácií nájdete na: https://www.orange.sk/techpark

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.