24.7. je medzinárodným dňom call centier a preto by sme radi pri tejto príležitosti poďakovali za odvedenú prácu všetkým operátorom, supervízorom, projektovým manažérom, pracovníkom IT ako aj  všetkým zamestnancom, ktorí sa podeľajú na zabezpečovaní prevádzky call centier.

V ostatnom čase sa ale vo väčšej miere stretávame s nie príliš pozitívnymi reakciami na prácu ľudí v call centrách. Napomohla k tomu aj diskusia okolo zmeny v posudzovaní zákona o elektronických komunikáciách a aj fakt, že už viac ako jeden a pol roka žijeme v pandémií. Mnohí sa nakazili koronavírusom, mnohí dokonca prišli o svojich blízkych. Rozumieme a chápeme, že ktokoľvek môže byť  v nie dobrom psychickom rozpoložení a na telefonický hovor v takejto situácií nemusí reagovať primerane.

Práca operátora v call centre, nie je len o aktívnom telefonovaní, ale je aj o zákazníckych centrách, rôznych help deskoch alebo infolinkách. My v CreditCall sa od začiatku pandémie významne angažujeme v rôznych aktivitách a pomáhame zmierniť dopady pandémie, tak ako nám umožňujú naše možnosti. Našich operátorov sme presunuli na „home office“ a v čase pandémie sme participovali na nasledovných projektoch:

1) infolinka pre Národné centrum zdravotníckych informácií – obslúžených viac ako 100.000 hovorov v priebehu 100.000 hovorov za 3 mesiace

2) infolinka pre Ministerstvo prace sociálnych veci a rodiny – obslúžených viac ako 35.000 hovorov za jeden mesiac

3) infolinka pre Ministerstvo zdravotníctva pred prvým plošným testovaním s finančnou podporou spoločností Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Global Payments SVK, Slovak Telekom.

4) Zákaznícka podpora pre Kompas Pomoci pomoci s finančnou podporou VÚB banka

5) Pomoc pri registrácií na očkovanie pre Konferenciu biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita

Preto by sme Vás chceli poprosiť, ak Vás niekto z nás telefonicky kontaktuje a vy stým nesúhlasíte, nemáte na to práve náladu alebo čas, dajte nám to, prosím, slušne vedieť, my to pochopíme.

Lebo aj toto je práca v call centre. Náročná, ale nás v CreditCall táto práca baví.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.