Rok 2015 sa niesol v znamení stabilizácie a prípravy na ďalší rozvoj.

Rok 2015 bol rovnako úspešný ako predchádzajúci rok 2014. Najdôležitejšou udalosťou v roku 2015 bolo rozšírenie prevádzky vo Zvolene, kde máme aktuálne k dispozícií až 40 pracovných staníc. Aj v roku 2015 sme získali ďalších významných klientov, najmä z finančného sektora.

Celkové tržby spoločnosti predstavovali viac ako 485 000 €. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu, a to presne 50%. Divízia prieskumu trhu predstavovala 32%, a 18% predstavovalo vymáhanie pohľadávok.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.