Vyhodnotenie roka 2014

Ďalší úspešný rok za nami.

Rok 2014 bol podobne úspešný ako rok 2013. Podarilo sa nám stabilizovať tím call centra na prevádzke vo Zvolene, podobne ako na prevádzke v Bratislave.

Z finančného hľadiska sme v roku 2014 zaznamenali nárast tržieb o takmer 40%. Celkové tržby spoločnosti predstavovali viac ako 480 000 €. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu 61%, divízia prieskumu trhu predstavovala 26%, a 13% vyprodukovalo vymáhanie pohľadávok.

Zároveň sme v roku 2014 nadviazali viacero úspešných spoluprác s významnými klientmi. A preto, vzhľadom na nárast ich požiadaviek uvažujeme v roku 2015 o rozšírení prevádzky vo Zvolene.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.