V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí sa úspech spoločnosti často odvíja od jej schopnosti porozumieť potrebám a preferenciám zákazníkov. Jedným zo spôsobov, ako získať dôležité informácie o trhu a zlepšiť svoje podnikanie, je prieskum trhu. Táto rokmi overená metóda môže na prvý pohľad vyzerať veľmi jednoducho, no pravdou je, že na to, aby ste získali potrebné výsledky, vám ju musí urobiť odborník, akým je napríklad prieskumná agentúra.

Metódy prieskumu trhu

Prieskum trhu je kľúčovým nástrojom na spoznanie zákazníkov a uspokojenie ich potrieb. Efektívne dokáže zvýšiť predaj a tým aj zisky. Namiesto kladenia nepremyslených otázok, ktoré vám vo výsledku neposkytnú potrebné informácie, je však dobré obrátiť sa na odborníka. Prieskumné agentúry, resp. call centrá vedia, ako v takýchto situáciách správne postupovať a ako v priebehu krátkeho času zistiť postoje, správanie či spokojnosť ľudí.

Dôležitou súčasťou celého procesu prieskumu je určitá metóda. Ide o spôsob získavania potrebných informácií. Metód je veľké množstvo, pričom k populárnym sa radia:

 • Telefonický prieskum – klasický prieskum, ktorý profesionál realizuje cez telefón. Charakteristický je tým, že je rýchly, presný a finančne dostupný.
 • Net Promoter Score – ide o nástroj, ktorý sa využíva pre potreby riadenia zákazníckej skúsenosti. Viete vďaka tomu zistiť, ako zákazníci vnímajú poskytované služby alebo predávané produkty.
 • Quality Calls – ide o rozšírenú verziu metódy Net Promoter Score, kde okrem základných otázok pokladá prieskumná agentúra aj ďalšie. Získate tak oveľa detailnejší pohľad na zákaznícku skúsenosť.

Typy prieskumov trhu

Okrem metód si môžete vybrať aj z viacerých typov prieskumov, ako napríklad:

 • Telefonický prieskum trhu – univerzálny prieskum, ktorý je rýchly, flexibilný a presný. Anketár vie veľmi jednoducho kontrolovať kvalitu odpovedí.
 • Online prieskum trhu – populárny typ prieskumu, do ktorého sa dajú integrovať aj multimédiá. Respondent tak môže odpovedať aj na otázky spojené s vizuálnou stránkou produktu.
 • Osobný prieskum – umožňuje pýtať sa na všetky typy otázok. Plus, respondent môže skúmaný produkt vidieť na vlastné oči.

Priebeh prieskumu trhu

Celkový priebeh prieskumu trhu sa odvíja od toho, ktorú z metód si vyberiete. Základom každej je však prepracovaný plán, kvalitná realizácia a správne vyhodnotenie.

Pri klasickom prieskume trhu sa zvyčajne postupuje takto:

 • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu,
 • príprava tém,
 • príprava otázok,
 • programovanie a príprava dotazníka,
 • zber údajov školeným a kvalifikovaným pracovníkom,
 • vyhodnotenie prieskumu,
 • interpretácia výsledkov,
 • prijatie opatrení.

Cieľové skupiny prieskumu trhu

Prieskumné agentúry sa v rámci prieskumu trhu zameriavajú na viaceré cieľové skupiny. Okrem bežných zákazníkov, čiže fyzických osôb, môžete získať informácie aj o firmách, živnostníkoch, úradoch alebo iných inštitúciách.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.