Marketing sa delí na niekoľko základných druhov, ktoré sa od seba odlišujú tým, ako cielia na zákazníka a aké výsledky poskytnú. K najčastejšie využívaným druhom marketingu sa radia priamy a hromadný. Aký je medzi nimi rozdiel a ktorý je pre vás ten najlepší?

Kedy použiť hromadný marketing

Hromadný marketing, často označovaný aj ako mass marketing alebo masový marketing, sa snaží zacieliť na čo najširšie publikum. Jeho hlavnou úlohou je využiť jednu stratégiu pre dosiahnutie všetkých cieľov firmy alebo spoločnosti, ktorá si ho zvolila.

Masový marketing je charakteristický aj tým, že len málokedy segmentuje trh tak, ako napríklad priamy. Zaujímavou ponukou sa snaží osloviť aj osobu, ktorá o produkty alebo služby nemusí mať vôbec záujem.

Výhodou tohto typu marketingu je to, že si nevyžaduje veľmi veľké úsilie na vytvorenie reklamnej kampane a jej následné aplikovanie do praxe. Ako sme už spomenuli, trh špecificky nedelí, preto sa dá implementovať v krátkom čase.

Kde sa hromadný marketing využíva najčastejšie?

Hromadný marketing sa najčastejšie využíva v kanáloch určených pre masy. Sú to spravidla televízne kanály, rozhlas alebo tlač. V niektorých prípadoch môže ísť aj o internetové stránky, ktoré majú vysokú návštevnosť.

Akú budúcnosť má hromadný marketing?

Masový marketing je jedným z najobľúbenejších a zároveň najstarších druhov marketingu vôbec. Vyvíjať sa začal s prvou tlačou a k jeho rozšíreniu došlo najmä s príchodom televízie. V tej sa aj dodnes vyskytuje najčastejšie.

Nástup počítačov a internetu spôsobil, že sa postupne začali objavovať aj iné typy marketingu, čo viedlo k tomu, že hromadný sa dostal do úzadia. To ale neznamená, že sa už neoplatí. Práve naopak. Vďaka nižším nákladom na jeho tvorbu a širokému publiku, pre ktoré je určený, je ideálnym nástrojom najmä pre väčšie firmy.

V súčasnosti využívajú hromadný marketing hlavne spoločnosti fungujúce v telekomunikáciách, bankovom sektore alebo v módnej, kozmetickej a zdravotníckej oblasti.

Aké sú výhody a nevýhody hromadného marketingu?

Výhod hromadného marketingu je veľké množstvo. K tým hlavným sa radia:

 • Nižšie náklady – náklady na hromadný marketing sú v porovnaní s priamym oveľa nižšie.
 • Nižšie straty – v prípade, že by po implementovaní stratégie hromadného marketingu nedošlo k výraznému zvýšeniu predaja, konečná strata je oveľa nižšia ako v prípade iného typu marketingu.
 • Zacielenie na široké publikum – hromadný marketing cieli na veľké množstvo ľudí, vďaka čomu môžu propagované produkty alebo služby zaujať aj osoby, ktoré by o ne inak nemali záujem.
 • Jednoduché vytvorenie aj implementovanie reklamnej kampane – vytvorenie reklamnej kampane a jej implementácia sú v rámci hromadného marketingu jednoduché a rýchle. Na rozdiel od priameho marketingu sa totižto vynechávajú niektoré kroky, ako napríklad segmentácia trhu.

Okrem výhod je pri masovom marketingu nutné počítať aj s jednou nevýhodou. Podľa niektorých odborníkov nemusí byť tento spôsob komunikácie so zákazníkom vhodný pre úplne každého. Ideálny je skôr pre väčšie spoločnosti, ktoré majú široké portfólio zákazníkov. Menším firmám sa môže hodiť skôr priamy marketing, ktorý klientov delí podľa pohlavia, veku, záujmov či potrieb.

Kedy použiť priamy marketing

Priamy marketing, niekedy označovaný aj direct marketing, je charakteristický tým, že zákazníkov oslovuje priamo a ako jednotlivcov, nie ako masy. Spôsob komunikácie je rôzny. Spravidla ide o zasielanie e-mailov, letákov alebo SMS správ. Za direct marketing sa však považuje aj telefonovanie potenciálnym zákazníkom a poskytovanie produktov alebo osobné stretnutie s nimi.

Najväčší rozdiel medzi priamym a hromadným marketingom je, že v rámci priameho sa zákazníci, ktorí sa následne aj oslovia, vyberajú veľmi starostlivo. Jeho úlohou tak nie je cielenie na veľkú masu, z ktorej produkt alebo služba osloví len zopár osôb, ale na menšiu skupinu ľudí, ktorá má o portfólio spoločnosti skutočne záujem.

Direct marketing je v súčasnosti veľmi obľúbený hlavne kvôli tomu, že s klientmi buduje dlhotrvajúce vzťahy. Tie prinášajú spoločnosti oveľa vyšší zisk ako krátkodobé, ktoré buduje masový marketing. Krátkodobé vzťahy sú charakteristické tým, že zákazník spraví len jeden nákup. V obchode nenakupuje opakovane.

Obľuba priameho marketingu rástla najmä s rozvojom internetu. Firmy si v tomto čase začali uvedomovať, že ich zákazníci nie sú neidentifikovateľnou masou, ale unikátnymi jedincami s rôznymi potrebami. Práve preto začali trh segmentovať podľa rôznych faktorov vrátane pohlavia, veku, záujmov a potrieb.

Druhy priameho marketingu

Priamy marketing sa delí na viacero základných typov:

Telemarketing

Ide o jednu z najefektívnejších možností, ako získať nových zákazníkov a predať produkt alebo službu. K jeho silným stránkam sa radia okamžité a presne merateľné výsledky a osobný prístup.

Úspešnosť telemarketingu závisí od množstva rôznych faktorov vrátane toho, aké služby alebo produkty firma poskytuje a na akú cieľovú skupinu sa zameriava.

Pomocou telemarketingu môžete získať nových zákazníkov, prípadne pracovať so súčasnými. Ak sa rozhodnete, že budete pracovať so súčasnými zákazníkmi, k dispozícii máte dve stratégie:

 • Cross sell – ide o stratégiu priameho predaja, ktorej cieľom je uspokojiť potrebu zákazníkov poskytnutím viacerých produktov. Tieto produkty môžu, no nemusia súvisieť s ich primárnym nákupom. Cross sell sa označuje aj ako vertikálny predaj.
 • Up sell – ide o stratégiu priameho predaja, ktorá má za cieľ predať zákazníkom produkt alebo službu vyššej kvality, prípadne doplnkové produkty k výrobkom, ktoré si práve kúpili alebo už dlhšie využívajú. Up sell sa označuje aj ako horizontálny predaj.

E-mailový marketing

E-mailový marketing predstavuje spôsob kontaktovania potenciálneho zákazníka cez e-mail. Tento druh priameho marketingu sa dnes radí k najpopulárnejším. Celý proces kontaktovania je pomerne jednoduchý a rýchly. Stačí si vytvoriť šablónu e-mailu, ktorú následne podľa potrieb upravíte.

Nevýhodou e-mailového marketingu je, že nie je tak osobný, ako napríklad telemarketing. Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že zákazníci sú v súčasnosti doslova zahltení rôznymi reklamnými e-mailami. Práve preto je dôležité, aby ste ich tým svojím zaujali. Pri písaní si dajte záležať, aby text nevyznel príliš umelo a stroho.

E-mail sa nebojte oživiť obrázkami, videom, vtipom alebo citátom. A myslite aj na dĺžku. Ľudia dnes nemajú čas čítať príliš dlhé texty. Pointu sa teda snažte vystihnúť v niekoľkých vetách.

Direct mail

Direct mail zahŕňa doručovanie poštových zásielok priamo na adresu potenciálneho zákazníka. Môže ísť o doručovanie katalógov, listov, menších reklamných predmetov či darčekov.

Na rozdiel od telemarketingu či e-mailového marketingu môže byť direct mail finančne náročnejší. Preto je dobré, keď ho skombinujete aj s inými typmi marketingu.

Zásielkové katalógy

Zásielkové katalógy sú jednou z techník direct mailu. Potenciálnym klientom posielate priamo na adresu domov alebo do práce zoznam výrobkov či služieb, ktoré majú vizuálnu podobu. Výhodou katalógov je to, že ich môžete spracovať originálnou formou, čím zákazníkov zaujmete a presvedčíte k nákupu.

Na druhej strane, zásielkové katalógy sú finančne náročnejšie. Ich spracovanie, tlač a následné rozosielanie vám ukrojí určitú časť z rozpočtu. To je dôvod, prečo po aplikovaní tejto stratégie musíte zozbierať všetky výsledky, analyzovať ich a zistiť, či sa vám oplatí.

Teleshopping s priamou odozvou

Cieľom teleshoppingu s priamou odozvou je presvedčiť spotrebiteľa ku kúpe prezentovaného tovaru alebo služby. Aby bol však teleshopping úspešný, je dôležité využívať v rámci neho rôzne presviedčacie taktiky.

Aké sú výhody a nevýhody priameho marketingu?

K najväčším výhodám hromadného marketingu sa radia:

 • Skvelé výsledky – výsledky priameho marketingu sú vo väčšine prípadov veľmi dobré. Zameriava sa totižto len na určitú skupinu ľudí, ktorá spravidla má záujem o daný produkt alebo službu.
 • Dlhodobé vzťahy so zákazníkmi – direct marketing sa orientuje na dlhodobé vzťahy, ktorých výsledkom je opakovaný nákup produktov alebo využitie služby.
 • Segmentovanie trhu – segmentácia zaručuje presnejšie a lepšie výsledky priameho marketingu.
 • Viaceré druhy – direct marketing sa delí na viaceré druhy, z ktorých si môžete vybrať presne podľa svojich potrieb. Ak máte väčší rozpočet, pokojne využite direct marketing formou katalógov. Ak však chcete niečo ušetriť, stavte na e-mailový alebo telemarketing.
 • Vhodný pre malé aj veľké firmy – kým hromadný marketing je určený skôr pre väčšie firmy, direct je vhodný pre všetky spoločnosti nehľadiac na ich veľkosť.
 • Rýchlosť a pružnosť – stratégie priameho marketingu môžete upravovať podľa výsledkov, ktoré získate už po krátkej dobe od ich implementácie.

K nevýhodám direct marketingu sa radí hlavne to, že je finančne náročnejší a zdĺhavejší. Pred jeho implementáciou je nutné segmentovať trh podľa viacerých faktorov, ako napríklad pohlavie či vek, a následne vytvoriť stratégiu pre vybranú skupinu zákazníkov, ktorá bude originálna a zaujme ju.

Využite outsourcing direct marketingu

Direct marketing je skvelý pre každú jednu spoločnosť nehľadiac na jej veľkosť či zameranie. Aby ste však z neho získali skutočne dobré výsledky, je nutné, aby ho urobil niekto, kto mu skutočne rozumie. V takomto prípade máte dve možnosti. Buď si nájdete odborníka sami, alebo využijete služby call centra.

Ak si zvolíte prvú možnosť, nezabúdajte, že sa s ňou spája viacero povinností. Okrem hrubej mzdy budete musieť za zamestnanca platiť aj odvody, náklady na dovolenku, náklady na PN, stravné lístky, školenia a veľa ďalšieho. Keď sa ale rozhodnete pre call centrum, všetko toto odpadá.

Vyberte si profesionálov, ktorí vedia, čo robia, a majte istotu, že vaša marketingová stratégia prinesie požadované výsledky.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.