KPI je dôležitou metrikou, ktorá značkám a firmám pomáha vyhodnocovať dáta, na základe čoho môžu následne plánovať svoje ciele a stratégiu. Využívať sa dá počas celého roka, no práve pred vianočnými sviatkami je na nezaplatenie. Ako stanoviť a hodnotiť KPI v tomto období a na čo všetko pri tom myslieť?

Čo je KPI?

KPI je skratka anglického slovného spojenia Key Performance Indicators, čiže kľúčové ukazovatele výkonnosti. Tieto ukazovatele sú univerzálne a môžu sa spájať s rôznymi procesmi, službami či dokonca tímom ľudí. Veľmi jednoducho tak viete zistiť úroveň výkonnosti za zvolený čas.

KPI v súčasnosti používajú mnohé spoločnosti. Poskytuje im prehľadné informácie o jednotlivých procesoch a pomáha im dosahovať tie najlepšie výsledky.

Ako stanoviť KPI počas sviatočného obdobia?

KPI by sa malo počas sviatočného obdobia zameriavať na procesy, ktoré sú s ním priamo spojené. Môže ísť napríklad o predaj rôznych vianočných produktov či balíčkov alebo o aktuálnu vianočnú marketingovú kampaň.

Na sviatky môže KPI sledovať aj celkový predaj produktov alebo služieb. Takýmto spôsobom zistíte, či sa vám darí lepšie alebo horšie ako minulý rok. V prípade, že horšie, tesne pred Štedrým dňom rýchlo zasiahnete a zabránite tomu, aby bol pokles príliš výrazný.

Proces stanovenia KPI je na sviatky rovnaký ako v iné obdobia. Pomôcť vám s ním vedia tieto základné otázky:

  • Aký cieľ chcete dosiahnuť? Cieľ, ktorý si zadáte, by mal vychádzať z metriky SMART. To znamená, že by mal byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický a časovo sledovateľný.
  • Prečo považujete tento cieľ za dôležitý? Zistite, či cieľ, ktorý ste si zadali, je skutočne pre vašu firmu kľúčový. Posunie vás tam, kam potrebujete?
  • Ako budete merať progres? Spôsob merania progresu sa odvíja od vášho cieľa. Vo všeobecnosti ale platí, že sa na to dajú využiť rôzne nástroje, ktoré za vás vytvoria aj prehľadné reporty.
  • Ako viete ovplyvniť dosiahnutý výsledok? Pred stanovením KPI si vždy premyslite riešenia, ktoré budete môcť použiť, ak výsledky nebudú podľa vašich predstáv.
  • Ako často budete vyhodnocovať progres pri dosahovaní cieľov? Pred sviatkami je dobré ciele vyhodnocovať v pravidelnejších intervaloch, napríklad raz za dva týždne, aby ste v prípade potrieb mohli rýchlo zasiahnuť. Počas roka môžete interval znížiť na mesiac.

Ako zlepšiť namerané výsledky?

Niekedy sa stáva, že výsledky KPI nepotešia. Čo robiť v takomto prípade? Počas vianočného obdobia na nič nečakajte a situáciu riešte okamžite. Sviatky sa totižto veľmi rýchlo blížia a po ich skončení si ľudia dávajú na určitý čas s nákupmi pauzu. Je preto dôležité využiť ich na maximum.

Univerzálnym riešením, ktoré pomôže zvýšiť predaj produktov a služieb, je telemarketing. Jeho výhodou je hlavne to, že pracovník linky oslovuje zákazníkov priamo. Komunikuje s nimi prostredníctvom telefónu a na základe ich potrieb a požiadaviek im poskytuje váš sortiment.Priamy kontakt so zákazníkom je v dnešnej dobe internetových obchodov a sociálnych sietí skôr raritou ako niečím bežným. To je aj jedným z dôvodov, prečo má telemarketing tak vysokú úspešnosť, ktorá dosahuje až 10 %. Pre lepší prehľad, úspešnosť e-mail marketingu je spravidla do 0,5 %, čo je výrazný rozdiel.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.