Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako propagovať službu alebo produkt, je telemarketing často označovaný aj telesales alebo teleshoping. Ide o jednu z foriem direct marketingu, ktorý prináša skvelé výsledky a dokáže vo veľmi krátkom čase výrazne navýšiť obrat. Aké stratégie sa v telemarketingu používajú a čím sú charakteristické?

Dohadovanie stretnutí

Jednou zo stratégií telemarketingu, ktorú využívajú profesionálne telemarketingové spoločnosti alebo call centrá, je dohadovanie stretnutí. Túto službu ocenia najmä spoločnosti, ktoré sú závislé od veľkého počtu stretnutí s novými potenciálnymi klientmi a nechcú riešiť všetko sami.

Operátori call centra dokážu zavolať denne približne 100 klientom, čím vám výrazne šetria čas. Nehovoriac o tom, že dokážu ušetriť aj financie, pretože náklady na prácu sú v takomto prípade oveľa nižšie ako v prípade vlastnej linky alebo zamestnávaním vlastných zamestnancov.

Predaj cez telefón

Druhou stratégiou je predaj cez telefón, ktorý dosahuje oveľa lepšie výsledky v porovnaní s reklamou v online priestore, v televízii či v tlači. Dôvodom úspešnosti je najmä ľudský kontakt, ktorý pri iných typoch reklám chýba.

Podľa najnovších údajov je úspešnosť predaja cez telefón v hodnote viac ako 10 %, pričom e-mail marketing dosahuje spravidla len do 0,5 %.

V rámci predaja cez telefónu môžu zamestnanci call centra nielen získavať nových zákazníkov, ale takisto pracovať s už existujúcimi. Na tých využívajú dve stratégie, ktorými sú:

  • Cross sell – priamy predaj, ktorého zámerom je uspokojiť potrebu zákazníka ponúknutím viacerých produktov, ktoré môžu, no nemusia súvisieť s jeho primárnym nákupom.
  • Up sell – priamy predaj, ktorého zámerom je predať zákazníkovi vyšší rad určitého typu výrobku alebo služby. Prípadne predať doplnkové produkty alebo služby, ktoré vedia zlepšiť vlastnosti kupovaného výrobku/služby.

Retencia

Retencia slúži na udržanie existujúcich zákazníkov. Operátori call centra vedia správne položenými otázkami a rozhovorom zvrátiť odchod zákazníkov. 

Retencia predstavuje stratégiu, ktorá využíva viaceré metódy. Podľa tých sa delí na proaktívnu retenciu, reaktívnu retenciu a win back kampaň.

Aktualizácia databáz

Aktualizovanie databáz je náročné, zdĺhavé a komplikované. Pre správny chod podniku a podporu predaja je však nevyhnutné. Ak na aktualizovanie nemáte čas, môžete to nechať na zamestnancov call centra, ktorí vedia taktiež vytvárať nové databázy na základe vami zadaných kritérií.

Nechajte si poradiť od odborníkov

Ak chcete, aby vám jednotlivé telemarketingové stratégie skutočne pomohli, musíte sa obrátiť na odborníkov, ktorí vedia, čo robia. Jednou z možností sú call centrá, ako napríklad Credit Call, ktoré sa dokážu postarať aj o zákaznícku linku či vymáhanie pohľadávok.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.