Rozšírili sme oblasť nášho podnikania o činnosť agentúry dočasného zamestnávania.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo našej spoločnosti CreditCall povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Rozhodnutie je zo dňa 17.08.2015 pod registračným číslom: 2015/132396/17854/OSS.

Týmto sme sa stali jedným z mála, ak nie jediným call centrom s týmto typom povolenia na Slovensku. Umožňuje nám to flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.