Vyhodnotenie roka 2016

Rok 2016 – rozšírenie o ďalšiu pobočku

Rok 2016 bol rovnako úspešný ako predchádzajúci rok 2015. Najdôležitejšou udalosťou roka 2016 bolo otvorenie novej prevádzky v Topoľčanoch. V Topoľčanoch je v úvode 15 pracovných staníc a celkovo máme na všetkých prevádzkach k dispozícií až 85 pracovných staníc.

Celkové tržby spoločnosti predstavovali bez mála 500.000,- EUR. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu a to presne 50%, divízia prieskumu trhu predstavovala 30% a 20% vymáhanie pohľadávok z celkového obratu.

Okrem toho naša spoločnosť v roku 2016 rozšírila portfólio služieb o kompletnú zákaznícku starostlivosť. Dnes tak klientom okrem aktívnych (odchádzajúcich) a pasívnych (prichádzajúcich) hovorov dokážeme spracovať emaily, webchaty alebo sociálne siete. Rovnako dokážeme zabezpečiť komplexnú správu back office služieb