Včasné vymáhání pohledávek

Předcházet vzniku nezaplacených dluhů je levnější a jednodušší než je následně vymáhat. Služba včasného svozu má dvě varianty. Kontaktujte zákazníka před splatností pohledávky nebo jej kontaktujte těsně po splatnosti pohledávky. Takto získané informace rozhodnou o tom, zda bude vaše faktura proplacena. V případě problému váš partner ocení i včasný návrh řešení, který zabrání vzniku nedobytné pohledávky.

Jak funguje předčasné vymáhání pohledávek

 • kontaktováním nás krátce před datem splatnosti (2-3 dny) zjistíme, zda bude daná faktura uhrazena včas a přesně.
 • kontaktování krátce po datu splatnosti (7-14 dní) s cílem zjistit, proč nebyla faktura uhrazena.
 • jednáme vaším jménem v rámci služby předčasného inkasa, tj. zákazník neví, že je kontaktován třetí stranou.
 • pokud si je váš partner vědom zpoždění plateb nebo jiných potíží, můžeme nabídnout vhodnou formu zajištění pohledávky.

Máte zájem? Žádost
bezplatná konzultace s návrhem.

Poradíme vám, jak efektivně a funkčně řešit vaše potřeby. Bez zbytečných nákladů a v nejvyšší kvalitě.
Ozveme se vám co nejdříve.

CHCI NÁVRH

Co potřebujete k zahájení obnovy

Pro začátek stačí jednoduché administrativní kroky:

 • stačí nám zaslat pohledávky, které chcete obnovit, nejlépe v databázi ve formátu xlsx nebo podobném.
 • Na základě toho pro vás připravíme nabídku na míru a návrh mandátní smlouvy spolu s plnou mocí.
 • po přijetí naší nabídky a potvrzení smlouvy nám mohou být případy předány k vymáhání.
 • výměna dat a celá komunikace může probíhat elektronicky.

Pro koho je tato služba určena

Předcházet vzniku nezaplacených dluhů je levnější a jednodušší než je následně vymáhat. Tato služba je určena pro zákazníky, kteří mají velké množství pohledávek těsně před splatností.

Výhody outsourcingu včasného sběru

Včasné vymáhání pohledávek je jednou z nejúčinnějších služeb, které mohou zabránit tomu, aby se nedobytné pohledávky staly pohledávkami po splatnosti.

Hlavní výhody outsourcingu včasného vymáhání pohledávek jsou popsány níže:

 • žádné počáteční poplatky, provize pouze na základě úspěchu – naše odměna je pouze v případě, že jsme úspěšní.
 • pravidelné zprávy o úspěšnosti vymáhání – máte online přístup ke stavu svých pohledávek a pravidelné měsíční zprávy o stavu pohledávek.
 • včasné inkaso pohledávek – představuje snížení rizika pohledávek.
 • Snížení finančních a časových nákladů – pro pozdější vymáhání pohledávek
Máte zájem o naše služby? Zdarma vám připravíme cenovou nabídku
CHCI NEZÁVAZNÝ NÁVRH

E-mail je odeslán.