Komplexný back office

Back office je administratívna podpora podniku, alebo sa takto označuje časť organizácie, ktorá administratívnu podporu poskytuje. Je to neformálne pomenovanie, všetkých procesov a činnosti, ktoré sú z pohľadu zákazníka skryté. Aj keď tieto procesy zákazník z vonku nevidí, sú pre chod firmy dôležité.

Čo je účelom outsourcingu back office?

Backoffice procesy si môže firma realizovať sama, alebo ich môže outsourcovať prostredníctvom partnera. Hlavnou výhodou outsourcingu je zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie efektívnosti týchto činností.

Pre koho je vhodný outsourcing backoffice

Outsourcing back office je vhodný pre malé aj veľké firmy. Menšie spoločnosti ušetria hlavne z pohľadu zníženia nákladov na prevádzku vlastného oddelenia, väčšie z hľadiska efektívnosti a rýchlosti procesov.
Najčastejšími zákazníkmi sú spoločnosti:

 • vstupujúce na trh, ktoré nemajú vybudované vlastné backoffice oddelenie. Môže ísť o úplne novú a začínajúcu spoločnosť, alebo spoločnosť zo zahraničia, ktorá potrebuje spracovávať účtovníctvo a administratívu podľa slovenskej legislatívy.
 • hľadajúce finančné úspory pri prevádzke backoffice spoločnosti. Pri kalkulácií všetkých skutočných nákladov je outsourcing zákazníckeho servisu finančne výhodnejším riešením. Hlavným dôvodom sú úspory z rozsahu, ktoré dokáže outsourcingová spoločnosť generovať.

Vieme vám pomôcť s týmito činnosťami:

 • spracovanie prijatej korešpondencie
 • skenovanie prijatej korešpondencie
 • archivovanie zmluvnej a inej dokumentácie
 • uskladnenie vráteného tovaru
 • spracovanie došlých SMS správ
 • odoslanie hromadnej korešpondencie (zmluvy, upomienky a podobne)
 • hromadné rozoslanie e-mailov
 • hromadné rozoslanie SMS správ

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Aké sú skutočné náklady na prevádzku

Často sa stáva, že pri prepočte skutočných nákladov sa zabúda na niektoré položky, ktoré sú však tiež súčasťou nákladov práce na pracovníka backoffice. Čo všetko teda obsahujú skutočné náklady na pracovníka?

 • hrubá mzda zamestnanca
 • odvody zamestnanca
 • odvody zamestnávateľa
 • náklady na dovolenku
 • náklady na (PN, OČR a pod.)
 • stravné lístky
 • mzda nadriadeného pracovníka
 • školenia
 • nábor & výber zamestnancov
 • licencie informačných systémov
 • správa informačných systémov
 • telekomunikačné a internetové poplatky
 • prenájom kancelárií
 • odpisy ostatných zariadení
 • spracovanie miezd a účtovníctva

Výhody outsourcingu

Outsourcing sa stal dôležitou súčasťou obchodných stratégií v kľúčových oblastiach podnikania, vrátane outsourcingu backoffice. Na prvý pohľad sa vám takýto krok môže javiť zložito a komplikovane, má to však množstvo výhod:

flexibilita – administratívna podpora od tretích strán vám dáva väčšiu flexibilitu pri zvládaní kolísavých požiadaviek 
optimalizácia nákladov – tým, že platíte len za reálne využité služby, prichádza k optimalizácií nákladov a k efektívnemu využitiu zdrojov
nemusíte hľadať nových zamestnancov – v súčasnej dobe je náročné nájsť vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu back office špecialista, takže táto náročná úloha vám odpadá
nemusíte školiť nových zamestnancov –  nových zamestnancov je potrebné stále školiť. Táto úloha vám rovnako odpadá.
odbornosť a skúsenosti – získate partnera, ktorý má skúsenosti so stovkami rôznych projektov a rád vám poradí, ktoré riešenie je pre vás ideálne

Outsourcing vám dáva dnes omnoho väčšie možnosti ako si viete predstaviť. My ako spoločnosť urobíme všetko pre vašu spokojnosť a našu dlhodobú spoluprácu.
 

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.