Telemarketing

Telemarketing je efektívny spôsob ako propagovať váš produkt alebo službu. Je to rýchly spôsob ako zabezpečiť okamžité predajné výsledky.

Čo je to telemarketing

Telemarketing alebo aj telesales je forma direct marketingu (priameho marketingu), pri ktorej operátor call centra realizuje buď priamy predaj produktu alebo služby, prípadne dojednáva osobné stretnutie, či vytvára obchodný potenciál za účelom predaja produktu alebo služby.

Dohadovanie stretnutí

Nechajte svojich obchodníkov predávať a tú menej príjemnú časť obchodu prenechajte na nás.

Zistiť viac

Telesales - predaj cez telefón

Telesales je jedna z najefektívnejších foriem priameho marketingu s okamžitými a presne merateľnými výsledkami.

Zistiť viac

Retencia

Získanie nového zákazníka je niekoľko násobne drahšie ako udržať si existujúceho, preto tieto situácie nie je dobré podceňovať.

Zistiť viac

Aktualizácia databáz

V priemere sú databázy zredukované každých 6 mesiacov  približne o 20%.

Zistiť viac

Telemarketing ako najefektívnejšia forma priameho marketingu

Telemarketing je najefektívnejšia forma direct marketingu. Vychádza to z jeho podstaty. Princípom telemarketingu je telefonické kontaktovanie existujúcich alebo potenciálnych klientov. Zásadnou výhodou telemarketingu v porovnaní s inými formami marketingu je interakcia medzi operátorom call centra a klientom. Operátor tak môže reagovať na otázky, pripomienky a pochybnosti klienta.

Podľa medzinárodných štúdií dosahuje priemerná úspešnosť (predajná konverzia) telemarketingu viac ako 10%. V porovnaní napríklad s e-mail marketingom je to výrazný rozdiel, nakoľko tam dosahuje priemerná úspešnosť mnoho krát do 0,5%.

Samozrejme, úspešnosť konkrétneho projektu závisí od viacerých aspektov. Napríklad, od typu predávaného produktu, služby alebo konkrétnej ponuky, či výberu cieľovej databázy, atď.
Ak si chcete overiť, akú úspešnosť by dosahoval predaj vašich výrobkov alebo služieb, vyplňte formulár nižšie.

Kategórie telemarketingových služieb

 • predaj cez telefón – telesales – je vhodný pre relatívne menej náročné produkty alebo služby bežnej, či dennej spotreby. Ak chcete rýchlo a efektívne zvýšiť vaše predajné výsledky, je to ideálne riešenie.
 • dohadovanie stretnutí – je vhodné pre finančne náročnejšie produkty alebo služby, kde je potrebná osobná konzultácia s obchodným zástupcom.
 • retencia – získať nového zákazníka je finančne náročnejšie ako starostlivosť o existujúceho. Preto, ak vám zákazník vypovie zmluvu, je potrebné sa o neho postarať, prípadne ideálne túto situáciu riešiť ešte predtým.
 • aktualizácia databáz – pre úspech v podnikaní je dôležitá aktuálna databáza, preto nezanedbávajte tú svoju.

V akých situáciách je vhodný telemarketing

Telemarketing je vhodný pre akúkoľvek spoločnosť alebo organizáciu na dosiahnutie potrebných obchodných cieľov. Najčastejšia forma telemarketingu je telefonovanie fyzickým osobám – jednotlivcom s ponukou konkrétneho tovaru alebo služieb. Telemarketing je tu tiež aj pre právnické osoby, teda podnikateľov, ktorí svoje výrobky alebo služby ponúkajú iným podnikateľom. V akých situáciách je pre vás vhodný:

 • chýbajúci predaj cez telefón - telesales – v prípade, ak nedisponujete vlastným telesales tímom, je rýchlejšie a efektívnejšie dohodnúť sa so spoločnosťou poskytujúcou telesales outsourcingové služby.
 • expanzia – ak disponujete vlastným telesales, ale chcete rozšíriť existujúce kapacity s výhodami, ktoré plynú z telemarketingu.
 • porovnanie (benchmark) s vlastným telesales tímom – ak chcete zlepšiť výkonnosť vlastného telesales tímu, neexistuje lepšie riešenie ako prijatie sparing partnera pre porovnanie výsledkov a efektivity.

Aké sú skutočné náklady na prevádzku telemarketingu

Často sa stáva, že pri prepočte skutočných nákladov sa zabúda na niektoré položky, ktoré sú však tiež súčasťou nákladov práce operátora call centra. Čo všetko teda obsahujú skutočné náklady na pracovníka call centra v telesales:

 • hrubá mzda zamestnanca
 • odvody zamestnanca
 • odvody zamestnávateľa
 • náklady na dovolenku
 • náklady na (PN, OČR a pod.)
 • stravné lístky
 • mzda nadriadeného pracovníka
 • školenia
 • nábor & výber zamestnancov
 • licencie informačného systému
 • správa informačných systémov
 • telekomunikačné a internetové poplatky
 • prenájom kancelárií
 • odpisy ostatných zariadení
 • spracovanie miezd a účtovníctva

Výhody outsourcingu telemarketingu - telesales

Telesales je jednoduchý a účinný nástroj pre zlepšenie vášho podnikania. Tu sú niektoré z jeho výhod:

 • flexibilita – externý outsourcingový telesales vám dáva väčšiu flexibilitu pri realizácií vašich obchodných plánov
 • presne merateľné výsledky – výsledky v telemarketingu sú extrémne dobre merateľné, a je možné dodať analýzu každého bodu predajného procesu
 • redukcia prevádzkových nákladov – telemarketing je nákladovo efektívna metóda, a je výrazne lacnejšia v porovnaní s inými formami marketingu
 • zvyšuje váš predaj – telesales vďaka trénovanému personálu a vhodným predajným technikám skutočne predáva 
 • okamžitá odozva na produkt alebo službu – počas hovoru môže operátor call centra uzatvoriť zmluvu alebo dohodu
 • tvorba databázy – vďaka informáciám z telefonátov vám umožňuje udržiavať databázu stále aktuálnu
 • skúsenosti – získate partnera, ktorý má skúsenosti so stovkami rôznych projektov, a rád vám poradí, čo je pre vás ideálne riešenie

Outsourcing telesales vám dáva omnoho väčšie možnosti, ako si dnes viete predstaviť. My ako spoločnosť urobíme všetko pre vašu spokojnosť a dlhodobú spoluprácu.

Zaujali sme vás? Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Dohadovanie stretnutí

Nechajte svojich obchodníkov predávať a tú menej príjemnú časť obchodu prenechajte na nás.

Zistiť viac

Telesales - predaj cez telefón

Telesales je jeden z najefektívnejších foriem priameho marketingu a okamžitými a presne merateľnými výsledkami.

Zistiť viac

Retencia

Získanie nového zákazníka je niekoľko násobne drahšie ako udržať si existujúceho, preto tieto situácie nie je dobré podceňovať.

Zistiť viac

Aktualizácia databáz

V priemere sú databázy zredukované o približne 20% každých 6 mesiacov.

Zistiť viac

Bezplatná konzultácia

Ak potrebujete poradiť alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplnťe formulár nižšie. Ozveme sa Vám.

Spoločnosť Creditcall, s.r.o. je oprávnená spracúvať moje osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári na účely spracovania mojej požiadavky. Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov.
* Povinné polia