Kvantitatívny telefonický prieskum

Zákaznícke prieskumy nie sú len o zbere údajov, sú o objavovaní správania sa a motiváciách spotrebiteľov na trhu. Jedným z najefektívnejších a najobjektívnejších foriem prieskumu je telefonický prieskum.

Prostredníctvom telefonického prieskumu je možné zistiť povedomie o Vašej značke, postoju zákazníkov ku kvalite Vašich produktov, znalosti reklamnej kampane a podobne. V porovnaní s inými spôsobmi zberu údajov (elektronický zber alebo osobný ručne vypísaný) je výhodou telefonického prieskumu jeho možnosť následnej kontroly.