Telefonický průzkum trhu

Průzkumy mezi zákazníky neslouží pouze ke sběru dat, ale také ke zjišťování chování a motivací spotřebitelů na trhu. Jednou z nejefektivnějších a nejobjektivnějších forem průzkumu je telefonický průzkum.
Prostřednictvím telefonického průzkumu je možné zjistit povědomí o vaší značce, postoj zákazníků ke kvalitě vašich výrobků, znalost reklamní kampaně apod. Ve srovnání s jinými metodami sběru dat (elektronickými nebo osobními) je výhodou telefonického průzkumu možnost následného sledování.

Průzkumy mezi zákazníky neslouží pouze ke sběru dat, ale také ke zjišťování chování a motivací spotřebitelů na trhu. Jednou z nejúčinnějších a nejobjektivnějších forem výzkumu je telefonický průzkum. Prostřednictvím telefonického průzkumu je možné zjistit povědomí o vaší značce, zjistit postoj zákazníků ke kvalitě vašich výrobků, znalost reklamní kampaně apod. Ve srovnání s jinými metodami sběru dat (online nebo face-to-face) je výhodou telefonického průzkumu možnost online nebo následného sledování. Ve srovnání s jinými typy průzkumů je to rychlý a účinný nástroj. Je rychlejší než osobní sběr prostřednictvím průzkumné sítě a je reprezentativnější ve srovnání s online průzkumy, které z průzkumů vylučují určitou část populace.

Máte zájem? Žádost
bezplatná konzultace s návrhem.

Poradíme vám, jak efektivně a funkčně řešit vaše potřeby. Bez zbytečných nákladů a v nejvyšší kvalitě.
Ozveme se vám co nejdříve.

CHCI NÁVRH

Jaká je naše role

Průzkum je dílčí oblastí celku, kterým je výzkum. Výzkum jako takový spočívá ve vypracování odborné metodiky, zpracování a vyhodnocení údajů na základě shromážděných dat. Naše společnost tedy zaujímá pozici průzkumníka nebo tzv. sběr dat pro výzkumné agentury. Pokud výzkumná agentura potřebuje získat informace, obrátí se na nás se zadáním, které v praxi realizujeme jako terénní sběr dat. Většinou plníme úkoly jménem agentury.
Průzkumy však neprovádíme pouze pro výzkumné agentury, ale běžně si nás najímají i společnosti, které mají vlastní analytiky. Naším úkolem je dobře shromáždit potřebná data.

Jak funguje telefonický průzkum trhu

Průzkum je velmi citlivá záležitost, a proto vyžaduje přesné plánování, kvalitní provedení a řádné vyhodnocení. Jak probíhá proces průzkumu od začátku až po konečný výstup:

  • definování cíle a účelu průzkumu
  • příprava témat, která chceme v průzkumu zjistit
  • příprava vhodných otázek
  • programování dotazníků
  • sběr dat s předchozím školením tazatele
  • vyhodnocení průzkumu a zpracování do grafické podoby.
  • interpretace výsledků
  • přijetí opatření

Jaké cílové skupiny v průzkumu oslovíme

Průzkum B2C – výzva obyvatelům, tj. osobám, od kterých zjišťujeme osobní názory, postoje, znalosti atd.
Průzkum B2B – výzvy firmám, tj. právnickým osobám. Respondent odpovídá jménem společnosti nebo subjektu, ve kterém působí. Může to být živnostník, společnost, úřad nebo jiná instituce. Pozice osoby je individuální v závislosti na tématu průzkumu (HR manažer, ředitel, osoba odpovědná za danou oblast…).
Veřejné průzkumy – jedná se o obecné průzkumy, kdy jsou respondenti oslovováni náhodně. To znamená, že se volá na náhodně vygenerované telefonní číslo a my nevíme, komu se dovoláme na druhé straně. Výjimkou jsou průzkumy veřejných společností, kde jsou hovory prováděny na základě databází, čísel z veřejných zdrojů nebo webových stránek společností.
Průzkumy mezi zákazníky – pokud společnost nebo subjekt potřebuje zjistit názory a postoje svých zákazníků. V takovém případě zadavatel poskytne databázi svých klientů, které je třeba kontaktovat. Zákazníkem může být fyzická osoba, ale také firmy, tj. že respondent pochází z databáze dodané zadavatelem – existuje určitá forma vztahu (např. banka, kde klientem může být jak fyzická, tak právnická osoba).

Kvalita versus cena průzkumu

Při výběru správné metody průzkumu je třeba dbát zejména na výběr vhodného typu průzkumu v závislosti na jeho cíli a cílové skupině, která je dotazována.

Bohužel tyto vlastnosti jsou často upřednostňovány před nižší cenou a ne před vhodností průzkumu. Je důležité si uvědomit, že pokud nezvolíte správný design průzkumu nebo správnou cílovou skupinu, výsledky průzkumu nemusí být správné. Následná rozhodnutí, která učiníte, tak nemusí být správná.

Ve snaze ušetřit třeba jen pár stovek eur můžeme škody způsobené špatným rozhodnutím vyčíslit na tisíce až desetitisíce eur.

Kvalitní průzkum trhu by měl být základním nástrojem při přijímání obchodních rozhodnutí. Důležitá je forma, jakou je realizována, a cílová skupina, na kterou se chcete zaměřit. Pokud potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Máte zájem o naše služby? Zdarma vám připravíme cenovou nabídku
CHCI NEZÁVAZNÝ NÁVRH

E-mail je odeslán.