Multichannel

MULTICHANNELOVÁ KOMUNIKÁCIA

V súčasnosti s nástupom nových technológií a nových služieb sa mení forma komunikácie klientov a súčasne s tým sa menia aj nároky klientov. Preto počet interakcií rastie rovnako ako rastú aj komunikačné kanály cez ktoré klienti dokážu dnes komunikovať. Ak sa chcete s týmto trendom vyrovnať, je potrebné mať vhodné technológie a kvalifikovaný personál.

Forma komunikácie

Dnešné moderné call centrá sú pripravené a dostatočne vybavené na zvládnutie zákazníckej podpory z rôznych komunikačných kanálov. Čo je však doležité dokážu integrovať interakcie z rôznych zdrojov a rôznych situácí v ktorých sa klient nachádza. Pomocou technológií a integrácie CRM, zákazníckeho systému a podobne sme schopní poskytnúť plnú podporu klientom z týchto platforiem:

Multichannel

Ktoré formy komunikácie si u nás naši klienti objednávajú najčastejšie?

telefonická komunikácia

Zákaznícka linka vo všetkých jej formách ako infolinka, kde klient vybaví svoje potreby alebo Help desk ako vyššia forma podpory pre zákazníkov. Ďalšou z možností je Objednávková linka, na ktorej si klient môže objednať tovar alebo službu. Možností je veľa a samozrejme dajú sa navzájom kombinovať aj spoločne s ostatnými službami.

obsluha emailov

Je možné obsluhovať viacero typov emailových schránok. Obsluha emailov vyžaduje ľudí s výbornou znalosťou pravopisu a štylistiky. Výhodou je, že na e-maily nie je potrebné reagovať okamžite a aj v prípade väčšieho počtu v krátkej dobe je ich možné obslúžiť v dohodnutom SLA.

obsluha web chatu

Jeden z novších trendov. Najmä mladá generácia, ktorá je dnes závislá na sociálnych sieťach a smartfónoch využíva túto formu, avšak postupne aj iné generácie klientov začínajú prichádzať na chuť tejto forme. Výhoda je, že je možné obsluhovať viacej web chatov zároveň. Komunikácia je spravidla zdĺhavejšia ako napríklad pri telefonáte.

obsluha sociálnych sietí

Opäť jeden z novších trendov. Výhodou je, že sociálne siete môže obsluhovať zamestnanec, ktorý obsluhuje aj web chat. Rovnako je výhodou používanie moderných technológií, kedy zamestnanec pracuje v jednej konzole v ktorej dokáže spracovať všetky interakcie. Teda prichádzajúce hovory, emaily, web chat aj sociálne siete.

Ak máte akékoľvek otázky, stačí vyplniť kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme. Radi poskytneme bezplatnú konzultáciu


Bezplatná konzultácia

Ak potrebujete poradiť alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplnťe formulár nižšie. Ozveme sa Vám.

Spoločnosť Creditcall, s.r.o. je oprávnená spracúvať moje osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári na účely spracovania mojej požiadavky. Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov.
* Povinné polia