Retencia

Získanie nového zákazníka je niekoľko násobne drahšie ako udržať si existujúceho. Ak ste sa dostali do situácie, že Vám odchádzajú zákazníci alebo máte podozrenie, že v dôsledku konania konkurencie Vám takáto situácia hrozí, neváhajte a obráťte sa na nás. Naši špeciálne vyškolení operátori, vhodne a citlivo položené otázky dokážu zachovať obchodnú spoluprácu.