Často kladené otázky

Často kladené otázky – vymáhanie pohľadávok

Pôsobíte regionálne alebo celoplošne na území SR? Viete nás zastupovať aj v zahraničí?

Pôsobíme celosvetovo vo viac ako 150 krajinách sveta prostredníctvom našich partnerských spoločností.

Aké všetky služby vo vymáhaní poskytujete?

Telefonovanie a zasielanie listov si vieme zabezpečiť aj vo vlastnej réžií.

To určite áno. Hlavnou výhodou vymáhania pohľadávok je využitia psychologického efektu tretej strany. Okrem toho, my len netelefonujeme a neposielame upomienky.

Mimosúdnemu vymáhaniu nedôverujem. Dlžníkovi chcem dať na vedomie nekompromisný prístup, nie ho zastrašiť.

Spôsob akým vymáhame pohľadávky je samozrejme v medziach zákona. Naša skúsenosť je skôr taká, že takmer 70% dlžníkov, ktorých vymáhame naďalej po zaplatení spolupracuje s našimi klientmi.

Ako dlho trvá proces mimosúdneho vymáhania?

Maximálne 3 mesiace. V prípade ak je dohodnutý splátkový kalendár, predlžuje sa vymáhanie o dĺžku dohodnutú na splatenie splátok.

 Aká je Vaša provízia a kedy sa platí?

Provízia sa dohaduje individuálne a bežne sa pohybuje od 10% – 15%, avšak v prípade, že s nami podpíšete zmluvu a odovzdáte nám prvé prípady na vymáhanie do konca tohto mesiaca, vieme Vám poskytnúť 7% províziu.

 Čo ak je mimosúdne vymáhanie neúspešné?

V takom prípade sa môžete rozhodnúť, ako ďalej s pohľadávkou postupovať. V prípade, že nie sme úspešní, odporúčame Vám ďalší postup, ktorý vychádza z informácii, ktoré sme sa dozvedeli počas vymáhania. Ďalším postupom môže byť súdne vymáhanie. To Vám vieme zabezpečiť my, alebo si ho môžete zabezpečiť prostredníctvom svojho právnika.

Aká je úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok v porovnaní so súdnym procesom?

V závislosti od veku a výšky pohľadávky sa bežná mimosúdne úspešnosť pohybuje v rozmedzí 20% – 60% – skutočne zaplatené pohľadávky. V prípade súdneho a exekučného vymáhania je úspešnosť do 30%. Viac o úspešnosti vymáhania nájdete v tomto článku (kedy začať s vymáhaním pohľadávky)

Viete poskytnúť aj právne služby pre vymoženie pohľadávok? Aké to sú, ako sa vtedy postupuje, čo to stojí a ako dlho proces trvá?

Áno, vieme, máme zazmluvneného vlastného právnika a exekútora, ktorí poskytujú služby našim klientom. Poskytujeme teda právne vymáhanie pohľadávky, exekučné vymáhanie pohľadávky. Proces dĺžky vymáhanie je individuálny. Vydaný právoplatný platobný rozkaz máme spravidla do 2 mesiacov od podania žaloby na súd.

 O čo ste lepší než naši právnici?

  • rýchlejší
  • lacnejší
  • platíte len v prípade úspechu
  • neplatíte nič vopred

 Máme už len staré pohľadávky, ktoré sa neoplatí vymáhať.

Nevadí, vzhľadom k tomu, že u nás neplatíte žiadne poplatky za spracovanie vieme vymáhať aj tieto pohľadávky.

Máme pohľadávky len v nízkej sume. (rádovo desiatky resp. stovky EUR).

Nevadí, vymáhame pohľadávky bez rozdielu jej hodnoty.

 Je možné pohľadávky postúpiť (odpredať) jednotlivo alebo kupujete len balíky pohľadávok.

Spravidla kupujeme len balíky nezabezpečených pohľadávok, ale v prípade, že Vaša pohľadávka je nejakým spôsobom zabezpečená (zmenka, hypotéka a pod.) vieme odkúpiť aj takúto pohľadávku.

Externým vymáhaním strácame prehľad o svojich pohľadávkach.

Prehľad o vymáhaných pohľadávkach nestrácate a to preto, že Vám pravidelne, každý mesiac posielame správu o stave vymáhaných pohľadávok. Okrem toho o vymáhaných pohľadávkach s Vami aktívne komunikujeme.

 Externé vymáhanie je neefektívne – trvá dlho, informácie sú neurčité, proces sa len naťahuje.

Mimosúdne vymáhanie prebieha tak, aby sme najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia prípadu vedeli, že či je pohľadávka vymožiteľná alebo nie. Stáva sa, že už po 2 týždňoch pohľadávky vymôžeme alebo Vám už po 2 týždňoch navrhneme jej súdne vymáhanie alebo zistíme, že pohľadávka je nevymožiteľná. Každopádne každý mesiac dostávate od nás správu o stave prípadov a pravidelne spolu komunikujeme o Vašich prípadoch.

Za pohľadávky sú u nás zodpovední samotní obchodníci, sú podľa toho aj hodnotení. Každý si „obhospodaruje“ svoju klientelu.

To je skvelé, že máte takto nastavený systém. Čo však v prípade, že pohľadávka ja už dlhší čas nezaplatená a obchodník si s pohľadávkou nevie poradiť? Naši klienti to robia tak, že obchodníkovi dajú vždy nejaký maximálny čas na to aby vyriešil nezaplatenú pohľadávku. Po tomto období sa vymáhaniu pohľadávky venujeme už my.

Externé vymáhanie je podľa nás náročné na ďalšiu administratívu. Aké podklady alebo dokumenty k vymáhaniu potrebujete?

Na úvod nám stačia základné informácie a to presne identifikovať dlžníka a dlh, čiže názov alebo meno dlžníka, IČO, sídlo, číslo dlžnej faktúry, splatnosť faktúry, prípadne čiastočné platby.

Už nám vymáhala iná agentúra ale neúspešne. Myslíte, že Vám sa to podarí?

Môžeme to skúsiť. Vzhľadom k tomu, že sa vopred nič neplatí, nemáte čo stratiť.

Vyskytne sa len minimálne množstvo problémových alebo nedobytných pohľadávok.

Nevadí, vždy je dobré ak máte v zálohe partnera, ktorý dokáže v prípade potreby rýchlo zareagovať. Preto pokiaľ nemáte pohľadávky teraz, môžete s nami podpísať zmluvu a využiť nás až v čase, keď to budete potrebovať.

Pohľadávky sú/boli na súde alebo u exekútora a stále sa nič nedeje. Môžete s tým nejako pohnúť?

Existuje samozrejme možnosť, že by sme pohľadávky prevzali, avšak z hľadiska nákladov a času to nie je šťastné riešenie. Preto Vám skôr odporúčame, dokončiť vymáhanie u právnika alebo exekútora, s ktorým ste pohľadávky začali vymáhať a všetky novo vzniknuté pohľadávky odovzdajte k nám.