Podmínky používání webových stránek www.creditcall.sk a zásady ochrany osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

Společnost CreditCall, s.r.o., se sídlem Račianska 66, 831 02 Bratislava, jako správce (dále jen „správce“) zaručuje bezpečnost a ochranu osobních údajů, které jí byly svěřeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatelské údaje o návštěvách našich webových stránek

Informace, které shromažďujeme během vašeho používání našich webových stránek, používáme výhradně ke statistickému vyhodnocování. To nám pomáhá přizpůsobit naše webové stránky vašim potřebám a zároveň je optimalizovat. Nevytváříme pomocí nich osobní uživatelské profily.

Nástroje používané k analýze a vyhodnocování návštěvnosti našich stránek:

 • Google Analytics
  Údaje shromážděné službou Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobní údaje shromážděné službou Analytics se automaticky vymažou 26 měsíců po vaší poslední interakci s našimi webovými stránkami.

3. COOKIES

Při používání webových stránek www.creditcall.sk se na elektronickém zařízení, které slouží k přístupu na webové stránky, ukládají soubory cookie (identifikační soubory, které sledují aktivitu uživatele na webových stránkách).

Nástroje ukládající soubory cookie na vašem zařízení na základě našeho oprávnění, platné zprostředkovatelské smlouvy a účinné spolupráce s nimi:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 • Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 • Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/gdpr)

V případě souhlasu (povolení cookies) mohou být uloženy v elektronickém zařízení uživatele:

 • dočasné soubory cookie, které se automaticky vymažou po vypnutí prohlížeče uživatele,
 • dlouhodobé soubory cookie, které zůstávají v prohlížeči uživatele i po vypnutí zařízení používaného k přístupu na webové stránky (tyto soubory cookie může uživatel kdykoli vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou automaticky).

V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) nemůže provozovatel zaručit plnou funkčnost webových stránek www.creditcall.sk, zejména nezaručuje možnost přispívat do diskuze v sekcích blogu a časopisu.

Jak odstranit nebo zablokovat soubory cookie

Ukládání souborů cookie společností Google můžete zobrazit, změnit a nastavit nainstalováním rozšíření prohlížeče: https: //support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Ukládání souborů cookie společností Google můžete zcela odmítnout instalací rozšíření pro prohlížeč: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Chcete-li zablokovat soubory cookie od jiných poskytovatelů, upravte nastavení svého prohlížeče nebo zakažte používání souborů cookie ve svém prohlížeči.

Prostřednictvím bezpečnostního nastavení prohlížeče si můžete zvolit, zda chcete ukládat soubory cookie, například tak, že nebudete přijímat žádné soubory cookie od začátku, nebo budete přijímat pouze soubory cookie na vyžádání, nebo se rozhodnete odstranit soubory cookie pokaždé, když přestanete procházet webové stránky.

Pokyny pro správu souborů cookie podle vašeho prohlížeče:

4. Reklamní služby související s používáním webových stránek

Na našich webových stránkách používáme sledování konverzí Google a remarketing Google. Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pro měření úspěšnosti našich reklam umístěných na Google (Ads). Pokud na naše stránky vstoupíte prostřednictvím reklamy Google, bude ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie. Tyto soubory cookie se nepoužívají k identifikaci osob.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i Google rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu umístěnou ve službě Google a byl přesměrován na naše stránky. Nevidíme, jaké další stránky uživatel otevřel. Informace shromážděné službou Google Conversion Tracking slouží výhradně k sestavování statistik o úspěšnosti a využívání našich kampaní AdWords. Přitom však neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné osobní údaje.

Kromě toho na našich webových stránkách používáme remarketingové technologie společností Google, Netsuccess (reklamní systém Inres) nebo AdForm. Uživatelé, kteří již navštívili naše stránky, mohou být pomocí těchto technologií znovu cíleni pomocí cílené reklamy na jiných stránkách v partnerské síti společností Google, Inres nebo Adform. Soubory cookie používají také remarketingové technologie společností Google, Inres a Adform.

Na našich webových stránkách používáme také Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí konverzního pixelu Facebooku můžeme my i Facebook rozpoznat, že někdo kliknul na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku. Nemůžeme zjistit, jaké další stránky uživatel otevřel. Informace shromážděné pomocí Facebook Conversion Pixel slouží k sestavování statistik o úspěšnosti a využívání našich kampaní na Facebooku. Přitom však neshromažďujeme ani nepřijímáme žádné osobní údaje. Pomocí služby Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří již navštívili naše stránky, znovu cíleni pomocí cílené reklamy na jiných stránkách Facebooku. Nezískáváme však ani neshromažďujeme žádné informace o tom, na které uživatele se Facebook zaměřuje. Identifikace jednotlivých uživatelů není možná. Další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných informací a zpracování vašich osobních údajů společností Facebook, jakož i o nastavení ochrany vašeho soukromí na Facebooku, naleznete v Zásadách používání údajů na Facebooku.

Pokud si nepřejete dostávat reklamu založenou na vašich zájmech, můžete použít nastavení popsané v části. 3. Cookies deaktivovat soubory cookie pro tento účel.

5. Newsletter – e-mailový časopis

Pokud se chcete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje, potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu. Po odeslání registračního formuláře od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Předplatné je platné pouze po kliknutí na odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné a budou použity výhradně pro účely zasílání Newsletteru. Potvrzením přihlášení k odběru potvrzujete svůj souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy a dalších údajů, které jste dobrovolně poskytli za účelem zde uvedeným. Kontaktní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami za účelem doručování a anonymního vyhodnocování statistik čtenářů e-mailů, a to:

 • MailChimo
 • Ecomail

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, například pomocí odhlašovacího odkazu na konci každého e-mailu.

Pokud při přihlášení dobrovolně poskytnete další osobní údaje (jméno, příjmení), použijeme je pouze pro účely propojení vaší osobní adresy s vaším zpravodajem. Tyto údaje můžete kdykoli změnit nebo vymazat pomocí odkazu v dolní části zpravodaje. Tyto nepovinné doplňkové údaje se pak podle vašeho zadání vymažou nebo změní.

6. Kontaktní údaje a online formuláře

Pokud požádáte o zpětné kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo některého z kontaktních formulářů na těchto webových stránkách, budou vaše osobní údaje zpracovávány v rámci oprávněného zájmu správce za účelem kontaktování uživatele a poskytnutí návrhu na spolupráci, odpovědi na dotaz nebo rady. poskytnutí jakýchkoli osobních údajů v online kontaktních formulářích je dobrovolné a diskrétní; poskytnutí některých údajů je však nezbytné pro zpracování vaší žádosti.

Shromážděné osobní údaje, které může uživatel poskytnout správci:

 • jméno a/nebo příjmení (nutné)
 • e-mailová adresa (nutná)
 • telefonní číslo

Kontaktní údaje jsou zpracovávány interním systémem CRM správce a/nebo nástroji třetích stran, se kterými správce uzavřel řádné zprostředkovatelské smlouvy o používání a zpracování osobních údajů.

Všechny osobní údaje poskytnuté prostřednictvím online formulářů jsou zpracovávány po dobu 1 roku a poté jsou automaticky odstraněny z příslušných databází formulářů.

7. Zabezpečení webových stránek

Všechna data umístěná na www.creditcall.sk a jeho subdoménách jsou chráněna šifrovaným spojením SSL, které zabraňuje jejich úniku během přenosu nebo kontaktu s našimi webovými stránkami.

8. Poučení subjektu údajů ve smyslu zákona (§ 28):

 1. Jako subjekt údajů máte právo na základě písemné žádosti správce požádat o:
  • v obecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování vašich osobních údajů v informačním systému; pokud je vydáno rozhodnutí podle bodu 2) tohoto odstavce, máte právo být informováni o zpracování a vyhodnocení operací,
  • v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého správce získal vaše osobní údaje ke zpracování,
  • kopii (seznam) vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, v obecně srozumitelné podobě,
  • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  • likvidace osobních údajů, pokud byl účel zpracování splněn; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,
  • likvidace osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona;
  • potvrdit, zda jsou či nejsou zpracovávány vaše osobní údaje,
  • blokování vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.
 2. Jako subjekt údajů máte právo na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, kdykoli vznést námitku a nepodrobit se rozhodnutí správce, které by pro vás mělo právní účinky nebo významný dopad, pokud je takové rozhodnutí učiněno výhradně na základě automatizovaných operací zpracování vašich osobních údajů. Máte právo požádat správce o přezkum rozhodnutí vydaného jiným způsobem než automatizovaným zpracováním a správce je povinen žádosti subjektu údajů vyhovět, přičemž rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí hraje oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění vás bude správce informovat do 30 dnů;
 3. Pokud máte podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, můžete to oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 4. Pokud subjekt údajů není plně způsobilý k právním úkonům, může jeho práva vykonávat zákonný zástupce;
 5. Pokud dotyčná osoba zemřela, může její práva podle tohoto zákona vykonávat osoba jí blízká.
 6. Subjekt údajů má na základě písemné žádosti právo vznést u správce námitku.
  • zpracování jejích osobních údajů, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat jejich likvidaci,
  • použití osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 lit. (d) Zákona (tj. titul, jméno, příjmení a adresa subjektu údajů) pro účely přímého marketingu prostřednictvím pošty, nebo
  • poskytnutí osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 lit. (d) zákona (tj. titul, jméno, příjmení a adresa subjektu údajů) pro účely přímého marketingu.

Ochrana údajů a informační povinnost správce.

Máte zájem o naše služby? Zdarma vám připravíme cenovou nabídku
CHCI NEZÁVAZNÝ NÁVRH

E-mail je odeslán.