Vymáhanie pohľadávok pre právnické osoby

Faktúry po splatnosti sú nepríjemná situácia. Aby ste sa nedostali do takejto situácie, ktorá môže viesť až k druhotnej platobnej neschopnosti a ohroziť vaše podnikanie, je potrebné aby ste ich okamžite riešili.

Čo je vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je administratívna služba, ktorej úlohou je v čo najkratšom čase vymôcť peniaze z nezaplatených faktúr po lehote splatnosti od vašich obchodných partnerov (dlžníkov) takou formou, aby sa nezhoršili vaše obchodné vzťahy. Podstatou nášho vymáhania je zachovať vaše obchodné vzťahy tak dobré, ako boli pred vymáhaním.

Skoré inkaso

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia.

Zistiť viac

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Po podpise zmluvy a odovzdaní vašich dlžníkov začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania.

Zistiť viac

Súdne vymáhanie

Hovorí sa, kde je vôľa, tam je cesta. Avšak ak nie je vôľa, tak jediným riešením je často súdne vymáhanie pohľadávok.

Zistiť viac

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia vám zabezpečíme prostredníctvom našej medzinárodnej siete.

Zistiť viac

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Ako prebieha vymáhanie pohľadávok

Prioritou pri vymáhaní pohľadávok je nadviazanie kontaktu s dlžníkom. Preto je ideálne, ak máme k dispozícií všetky dostupné kontakty na dlžníka. Bezprostredne po zaslaní podkladov začíname s vymáhaním. Využívame na to všetky formy komunikácie tak, aby bolo vymáhanie pohľadávok čo najviac efektívne.

Pri vymáhaní pohľadávok používame tieto formy komunikácie:

 • listová korešpondencia
 • telefonický kontakt dlžníka
 • e-mailová komunikácia
 • SMS
 • osobná komunikácia

 

Čo je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s vymáhaním

Na úvod stačí zrealizovať jednoduché administratívne kroky:

 • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať, ideálne v databázovej podobe vo forme xlsx alebo podobného formátu
 • na základe toho pre vás pripravíme ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy spoločne s plnou mocou
 • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie
 • výmenu dát aj celú komunikáciu vieme realizovať elektronicky

 

Čim skôr, tým lepšie - s mladšími pohľadávkami máme takmer 100% úspešnosť 

Kedy začať s vymáhaním pohľadávky? Odpoveď je veľmi jednoduchá: Čím skôr, tým lepšie. Prečo je tomu tak, naznačuje tento graf. Pohľadávky do 30 dní vymáhame s takmer 100% úspešnosťou.

Úspešnosť vymáhania pohľadávok v čase kledá

Ako je z grafu zjavné, čím skôr začnete s vymáhaním pohľadávky, tým je väčšia pravdepodobnosť, že pohľadávka bude aj skutočne zaplatená. Dôvodov, prečo ľudia a firmy neplatia svoje pohľadávky je viacero. Tu sú najčastejšie (pozor, jedná sa o deklarované dôvody, tzn. to, čo tvrdí dlžník, nemusia byť skutočné dôvody):

 • neviem o žiadnom dlhu - ak si nie je vedomý svojho dlhu. S touto skupinou sa pracuje najlepšie.
 • nemám peniaze na zaplatenie - aj s touto skupinou sa pracuje celkom dobre a spravidla sa dohodneme na splátkovom kalendári
 • už som to dávno zaplatil - dlžník tvrdí, že dlh už má vysporiadaný
 • dlžník nechce zaplatiť - principiálne trvá na tom, že nemusí platiť
 • nedokážete sa spojiť s dlžníkom a informovať ho o jeho dlhu

 

Každopádne platí slovenské príslovie: „Kto prv príde, ten skôr melie“. Preto, čím skôr začnete trvať na zaplatení svojich pohľadávok, tým je väčšia šanca, že budete úspešný.

Formy vymáhania pohľadávok

 • Skoré inkaso pohľadávok (early collection)
 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok (soft collection)
 • Súdne vymáhanie pohľadávok (hard collection)
 • Exekučné vymáhanie pohľadávok

Pre koho je táto služba určená

Služba mimosúdneho vymáhania pohľadávok je určená pre podnikateľov. Teda pre firmy a fyzické osoby – živnostníkov, ktorým ich obchodný partneri nezaplatili faktúru v lehote splatnosti.

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Výhody outsourcingového vymáhania pohľadávok sú zjavné

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je jednou z najférovejších služieb. Platíte len za to, čo reálne zinkasujete na základe našej práce. Neplatia sa žiadne úvodné administratívne poplatky, len provízia z úspešne vymoženej sumy. Hlavné výhody vymáhania pohľadávok sú popísané nižšie:

 • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti – naša odmena je len v prípade, ak sme úspešní
 • psychologický efekt tretej strany – váš dlžník si uvedomí, že ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s nami, situáciu považujete za vážnu
 • celosvetová pôsobnosť – dokážeme vymáhať pohľadávky aj v zahraničí
 • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení – najmä účtovníčky sa venujú agende nezaplatených faktúr len vtedy, keď majú čas
 • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi – v priebehu vymáhania získame informácie, ktoré môžu byť pre vás dôležité, buď pre ďalšiu spoluprácu, alebo pre prípadné súdne a exekučné vymáhanie
 • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania – máte k dispozícií online prístup k stavu vašich pohľadávok a pravidelné mesačné správy o stave pohľadávok

 

Váhate s využitím našich služieb alebo máte dodatočné otázky? Vyplňte krátky formulár a my sa vám ozveme.

Zaujali sme vás? Dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

Ak potrebujete poradiť, alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplňte formulár nižšie. Ozveme sa vám čo najskôr.

Skoré inkaso

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia.

Zistiť viac

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Po podpise zmluvy a odovzdaní Vašich dlžníkov začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania.

Zistiť viac

Súdne vymáhanie

Hovorí sa, kde je vôľa tam je cesta. Avšak ak nie je vôľa často jediným riešením je súdne vymáhanie pohľadávok.

Zistiť viac

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia

Vymáhanie pohľadávok v zahraničí Vám zabezpečíme prostredníctvom našej medzinárodnej siete.

Zistiť viac

Bezplatná konzultácia

Ak potrebujete poradiť alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplnťe formulár nižšie. Ozveme sa Vám.