Prečo pracovať v call centre?

Nedávno som si nechtiac v jednej reštaurácii vypočul rozhovor dvoch kamarátok. Boli natoľko hlučné, že sa nedalo nepočuť ich. Rozhovor sa týkal práce jednej z dievčat. Pracovala v call centre a jej kamarátka jej jasne dávala najavo ako jej prácou pohŕda. V podstate ma inšpirovala k napísaniu tohoto krátkeho blogu.

1.) príležitosť naučiť sa nové veci

Bude to znieť neuveriteľne, ale prácou v call centre je možné dozvedieť sa nové informácie. Informácie s ktorými ste predtým neprišli do styku. Napríklad v našom call centre sú ľudia, ktorí pracovali už na niekoľkých kampaniach pre klientov z rôznych oblastí podnikania. Preto dnes ovládajú informácie o ponukách internetového alebo telefónneho poskytovateľa, zdravotnej či komerčnej poisťovne, bankových produktoch. Omnoho zaujímavejšími sú ale vysokozdvižné vozíky, čistiaca technika alebo detailná znalosť katalógu kancelárskych potrieb. Teraz sa skúste zamyslieť, ako asi zareaguje potenciálny zamestnávateľ, keď vo vašom životopise uvidí, že ste v podstate pracovali v 10 rôznych firmách? :)

2.) možnosť ako nadobudnúť komunikačné schopnosti

Hlavnou náplňou práce v call centre je telefonovať čiže rozprávať sa s iným človekom. Cieľom každého profesionálneho call centra je, aby prejav jeho zamestnancov bol čo najlepší. Preto napríklad my realizujeme na pravidelnej báze komunikačné školenia a cvičenia. Obrovským prínosom týchto školení a cvičení je nie len to, že získané vedomosti použijete pri svojej práci, ale tieto vedomosti využijete aj v reálnom živote. Moji príbuzní sa mi smejú, údajne vždy všetko vybavím. Je jedno, že či je to na úrade aj keď nemám všetky doklady alebo v reštaurácií po záverečnej alebo sa len doma naťahujete o televízny ovládač. Tajomstvo je v asertívnom správaní, v správnom kladení otázok a pohotovej reakcii. Toto všetko a omnoho viac vás vie naučiť práca v call centre.

3.) potenciál kariérneho rastu

Aj keď nie všetci so mnou budú súhlasiť, avšak myslím si, že je len málo pracovných pozícií, ktoré majú taký potenciál rýchleho kariérneho rastu. Výhoda je tá, že v prípade ak ste šikovný a máte výsledky ako radový operátor call centra, nie je dôležité koľko vo firme pracujete. Poznám mnoho ľudí, ktorí u nás začínali ako operátori a dnes sú na riadiacich pozíciách. Len v našej firme sú 2 supervízori (ľudia, ktorí majú na starosti skupinu operátorov), ktorí začínali ako operátori v call centre. Náš obchodný manažér začínal v našej firme ako 16 ročný na pozícií operátor call centra a postupne sa prepracoval cez rôzne pozície až na obchodného manažéra.

Na záver len dodám, že ak sa vám niekto smeje, pretože pracujete alebo uvažujete, že chcete ísť pracovať do call centra, nevšímajte si ho. Ak by som si ja takýchto ľudí všímal pred pár rokmi, dnes by som nepodnikal. A… ak by ste ma vtedy počuli ako som komunikoval… vyhodili by ste ma z pohovoru. Preto každý je u nás vítaný, ak máte potenciál, my ho vo vás nájdeme a rozvinieme, aj keď vy si možno myslíte, že sa na túto prácu nehodíte.

autor: -jb-