Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek je založeno na mandátní smlouvě, proto se mu také říká mandátní vymáhání pohledávek. Po předání pohledávek vašich dlužníků okamžitě zahájíme proces mimosoudního vymáhání. To se provádí písemně, telefonicky a osobně. Za účelem vyrovnání dluhu uzavřeme s dlužníkem uznání závazku nebo splátkový kalendář. Pokud se nám nepodaří vymáhat pohledávku mimosoudně, doporučíme vám další postup na základě získaných informací.

Jak funguje mimosoudní vymáhání pohledávek

Prioritou při vymáhání pohledávek je navázat kontakt s dlužníkem. Proto je ideální, pokud máme k dispozici všechny dostupné kontakty na dlužníka. Ihned po odeslání dokumentů zahájíme proces vymáhání. Využíváme všechny formy komunikace, aby vymáhání pohledávek bylo co nejefektivnější.

K vymáhání pohledávek používáme následující formy komunikace:

 • dopisní korespondence
 • telefonní kontakt na dlužníka
 • e-mailová komunikace
 • SMS
 • osobní sdělení

Máte zájem? Žádost
bezplatná konzultace s návrhem.

Poradíme vám, jak efektivně a funkčně řešit vaše potřeby. Bez zbytečných nákladů a v nejvyšší kvalitě.
Ozveme se vám co nejdříve.

CHCI NÁVRH

Co potřebujete k zahájení obnovy

Pro začátek stačí jednoduché administrativní kroky:

 • stačí nám zaslat pohledávky, které chcete obnovit, nejlépe v databázi ve formátu xlsx nebo podobném.
 • Na základě toho pro vás připravíme nabídku na míru a návrh mandátní smlouvy spolu s plnou mocí.
 • po přijetí naší nabídky a potvrzení smlouvy nám mohou být případy předány k vymáhání.
 • výměna dat a celá komunikace může probíhat elektronicky.

Pro koho je tato služba určena

Služba mimosoudního vymáhání pohledávek je určena podnikatelům. To znamená pro společnosti a fyzické osoby – živnostníky, kterým nebyly uhrazeny faktury do data splatnosti.

Výhody outsourcingu vymáhání pohledávek jsou zřejmé

Mimosoudní vymáhání pohledávek je jednou z nejspravedlivějších služeb. Platíte pouze za to, co na základě naší práce skutečně vyberete. Neplatíte žádné počáteční správní poplatky, pouze provizi z úspěšně vymožené částky. Hlavní výhody vymáhání pohledávek jsou popsány níže:

 • žádné počáteční poplatky, provize pouze na základě úspěchu – naše odměna je pouze v případě, že jsme úspěšní.
 • psychologický efekt třetí strany – váš dlužník si uvědomí, že pokud jste se rozhodli s námi spolupracovat, považujete situaci za vážnou.
 • globální dosah – můžeme vymáhat pohledávky i v zahraničí
 • vaši zaměstnanci se mohou věnovat činnostem, které jim jsou ve firmě svěřeny – zejména účetní se zabývají nezaplacenými fakturami, jen když mají čas.
 • získání dalších informací o dlužníkovi – v průběhu vymáhání získáme informace, které pro vás mohou být důležité, a to buď pro další spolupráci, nebo pro případné soudní a exekuční kroky.
 • pravidelné zprávy o úspěšnosti vymáhání – máte online přístup ke stavu svých pohledávek a pravidelné měsíční zprávy o stavu pohledávek.
Máte zájem o naše služby? Zdarma vám připravíme cenovou nabídku
CHCI NEZÁVAZNÝ NÁVRH

E-mail je odeslán.