Quality Calls

QCalls je podle našeho názoru rozšířená verze průzkumu NPS. Kromě základních otázek týkajících se doporučení značky zjišťujeme i další důležité informace. QCalls je pravidelný průběžný průzkum ideálně časově oddělený (měsíční) s možností porovnávat a měřit trendy v chování a vnímání zákazníků, v poskytovaných službách, prodávaných produktech nebo značce jako takové.

Jaká je naše role

Průzkum je dílčí oblastí celku, kterým je výzkum. Výzkum jako takový spočívá ve vypracování odborné metodiky, zpracování a vyhodnocení údajů na základě shromážděných dat. Naše společnost tak zaujímá pozici průzkumníka, nebo tzv. sběr dat pro výzkumné agentury. Pokud výzkumná agentura potřebuje získat informace, obrátí se na nás se zadáním, které v praxi realizujeme jako terénní sběr dat. Většinou plníme úkoly jménem agentury.
Průzkumy však neprovádíme pouze pro výzkumné agentury, ale běžně si nás najímají i společnosti, které mají vlastní analytiky. Naším úkolem je dobře shromáždit potřebná data.

Máte zájem? Žádost
bezplatná konzultace s návrhem.

Poradíme vám, jak efektivně a funkčně řešit vaše potřeby. Bez zbytečných nákladů a v nejvyšší kvalitě.
Ozveme se vám co nejdříve.

CHCI NÁVRH

Jak průzkum funguje

Průzkum je velmi citlivá záležitost, a proto vyžaduje přesné plánování, kvalitní provedení a řádné vyhodnocení. Jak průzkum probíhá od začátku až po konečný výstup:

  • definování cíle a účelu průzkumu
  • příprava témat, která chceme v průzkumu zjistit
  • příprava vhodných otázek
  • programování dotazníků
  • sběr dat s předchozím školením tazatele
  • vyhodnocení průzkumu a zpracování do grafické podoby.
  • interpretace výsledků
  • přijetí opatření

Kvalita versus cena průzkumu

Při výběru správné metody průzkumu je třeba dbát zejména na výběr vhodného typu průzkumu v závislosti na jeho cíli a cílové skupině, která je dotazována.

Bohužel tyto vlastnosti jsou často upřednostňovány před nižší cenou a ne před vhodností průzkumu. Je důležité si uvědomit, že pokud nezvolíte správný design průzkumu nebo správnou cílovou skupinu, výsledky průzkumu nemusí být správné. Následná rozhodnutí, která učiníte, tak nemusí být správná.
Ve snaze ušetřit třeba jen pár stovek eur můžeme škody způsobené špatným rozhodnutím vyčíslit na tisíce až desetitisíce eur.

Kvalitní průzkum trhu by měl být základním nástrojem při přijímání obchodních rozhodnutí. Důležitá je forma průzkumu a cílová skupina, na kterou se chcete zaměřit. Pokud potřebujete poradit nebo máte zájem o cenovou nabídku, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

Máte zájem o naše služby? Zdarma vám připravíme cenovou nabídku
CHCI NEZÁVAZNÝ NÁVRH

E-mail je odeslán.