Skoré inkaso

Prevencia pred vznikom nezaplatených pohľadávok je lacnejšia a jednoduchšia, ako ich následné vymáhanie. Služba skorého inkasa má dva varianty. Kontaktovať zákazníka ešte pred splatnosťou pohľadávky alebo kontaktovať zákazníka tesne splatnosťou pohľadávky. Takto získame informácie informácie o tom, či bude Vaša faktúra uhradená. V prípade problému ocení aj Váš partner včasný návrh riešenia, ktorým predídete vzniku nedobytnej pohľadávky.

Výhody:

  • viete včas zvoliť správny postup
  • zníženie rizika vzniku pohľadávok
  • zníženie finančných aj časových nákladov na neskoršie vymáhanie pohľadávok
  • kultivovaná komunikácia s Vaším partnerom
  • budovanie partnerskej dôvery a vzťahu

Ako to prebieha:

  • kontaktovanie krátko pred splatnosťou (2-3 dni) zistíme, či bude konkrétna faktúra uhradená včas a presne
  • kontaktovanie krátko po splatnosti (7-14 dní), zistíme, prečo nebola faktúra zaplatená
  • pri službe skorého inkasa vystupujeme vo Vašom mene, tzn. zákazník nevie, že je kontaktovaný treťou stranou
  • v prípade, ak Váš partner vie o meškaní platieb alebo iných ťažkostí, vieme ponúknuť vhodnú formu zabezpečenia pohľadávky

Často kladené otázky: