Odkup pohľadávok

Náš tím analytikov je pripravený ponúknuť Vám svoje skúsenosti v oblasti odkupu pohľadávok. V posledných rokoch trh s pohľadávkami dospel. Predávajúci aj kupujúci sú viac naklonení na predaj nedobytných pohľadávok. Náš jedinečný a profesionálny prístup pri predaji pohľadávok ho robí atraktívnou a profitabilnou voľbou.   Je to jednoduchý a rýchly spôsob ako získať finančné prostriedky. Na základe poskytnutých informácií pripravíme pre Vás optimálnu kalkuláciu.

Výhody:

  • prináša okamžité finančné zdroje
  • odbremeňuje vašich zamestnancov
  • redukuje alebo úplne odstraňuje administratívne náklady
  • optimalizácia finančných výkazov

Ako to prebieha:

  • zašlete nám zoznam pohľadávok, ktoré chcete odpredať
  • my na základe poskytnutých informácií urobíme analýzu
  • pripravíme cenovú ponuku a návrh zmluvy o postúpení pohľadávok
  • vy sa rozhodnete, či cenovú ponuku akceptujete
  • po jej akceptovaní podpíšeme zmluvu a zaplatíme dohodnutú cenu.
  • vy nám odovzdáte dokumentáciu k pohľadávkam

Často kladené otázky: