Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne inkaso pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy, preto je nazývané aj mandátne vymáhanie pohľadávok. Po odovzdaní Vašich dlžníkov začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania. Tento prebieha písomne, telefonicky a osobne. Za účelom urovnania dlhu uzatvárame s dlžníkom uznanie záväzku alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa nám pohľadávku nepodarí vymôcť mimosúdne, na základe získaných informácií Vám odporučíme ďalší postup.

Výhody:

  • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti
  • psychologický efekt tretej strany
  • celosvetová pôsobnosť
  • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení
  • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi
  • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania

Ako to prebieha:

  • stačí nám poslať pohľadávky, ktoré by ste chceli vymáhať
  • pripravíme vám ponuku na mieru a návrh mandátnej zmluvy
  • po akceptovaní našej ponuky a potvrdení zmluvy je možné na nás delegovať prípady na vymáhanie

Často kladené otázky: