Vymáhanie pohľadávok

Niekedy sporadicky, inokedy pravidelne sa Vám stáva, že Vám obchodní partneri nezaplatia včas. V takom prípade je potrebné pristupovať k danej veci s maximálnou obozretnosťou. Ideálne je poveriť vymáhaním profesionála. Takého, ktorý Vám zaručí, že pri správe pohľadávok bude ochránená Vaša značka a reputácia. Bude konať tak, ako by išlo o jeho vlastnú značku, či už ide o mimosúdne alebo súdne vymáhanie pohľadávok.

CreditCall je jedným z lídrov v inováciách na trhu s vymáhaním pohľadávok. Používame vlastný informačný systém s automatizovanou telefónnou ústredňou. Kdekoľvek na svete sa dlžník nachádza, či už oproti cez ulicu alebo na opačnom konci sveta, máme silne motivovaný tím vyjednávačov, ktorých výber prechádza prísnymi kritériami. Zamestnávame ľudí, ktorí majú dlhoročné bohaté skúsenosti s vymáhaním pohľadávok a sú uznávanými odborníkmi v odvetví, ale hlavne majú svoju prácu radi.
Úspešnosť vymáhania závisí od diplomacie, vytrvalosti a pochopenia individuálnych okolností každého prípadu.

Na nasledujúcich stranách by sme Vám rádi stručne predstavili zameranie spoločnosti CreditCall a verím, že si ju vyberiete za partnera, ktorý bude pre Vašu firmu prínosom.