Vyhodnotenie roka 2017

Rok 2017 – v znamení rastu

Rok 2017 bol zatiaľ našim najúspešnejším rokom v histórií našej spoločnosti.

Celkové tržby spoločnosti predstavovali takmer 700.000,- EUR a ide o takmer 40% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu a to takmer presne 50%, divízia prieskumu trhu predstavovala 35% a 15% manažment pohľadávok z celkového obratu.

Čo sa nám v roku 2017 podarilo:

 • Stabilizácia projektov pre jednotlivé pobočky
 • Infolinky a objednávkové linky
 • Realizácia prieskumov pre televízie
 • Zlepšenie organizácie a procesné nastavenia
 • Zmena organizačnej štruktúry

Zopár zaujímavých čísiel divízia telemarketing:

 • Počet hovorov: 2.727.395
 • Počet  zrealizovaných kampaní: 224

Zopár zaujímavostí divízia prieskum trhu

 • Počet zrealizovaných prieskumov: 79
 • Počet vyplnených dotazníkov: 87.352

Zopár zaujímavostí divízia manažment pohľadávok:

 • Počet spravovaných prípadov: 49.477
 • Objem vymožených prostriedkov: 739.467,- EUR