Vyhodnotenie roka 2015

Rok 2015 v znamení stabilizácie a prípravy na ďalší rozvoj.

Rok 2015 bol rovnako úspešný ako predchádzajúci rok 2014. Najdôležitejšou udalosťou roka 2015 bolo rozšírenie prevádzky vo Zvolene, kde aktuálne máme k dispozícií až 40 pracovných staníc. Aj v roku 2015 sme získali ďalších významných klientov najmä z finančného sektora.

Celkové tržby spoločnosti predstavovali viac ako 485.000,- EUR. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu a to presne 50%, divízia prieskumu trhu predstavovala 32% a 18% vymáhanie pohľadávok.