Vyhodnotenie roka 2013

Úspešný rok 2013.

Rok 2013 bol pre našu spoločnosť úspešný. V prvom polroku 2013 sme otvorili novú prevádzku v meste Zvolen. Príprava a samotné spustenie prebehlo rýchlo a hladko. V súčasnosti vo Zvolene pracuje 20 operátorov call centra zamestnaných na trvalý pracovný pomer. Veľká poďakovanie patrí aj úradu práce v meste Zvolen, vďaka ktorému sa nám podarilo zamestnať 20 mladých ľudí bez práce.10

Z finančného hľadiska sme v roku 2013 zaznamenali nárast tržieb o viac ako 85%, čím sme sa zaradili na medzi jedno z najrýchlejšie rastúcich call centier na Slovensku. Celkové tržby spoločnosti predstavovali takmer 350.000,- EUR. Najväčšiu časť tržieb vyprodukovala divízia telemarketingu 70%. Prieskum trhu predstavoval 23% a zvyšok bol vymáhanie pohľadávok.

V budúcom roku plánujeme stabilizáciu v ľudských zdrojoch a rozšírenie spolupráce s viacerými klientami. Po finančnej stránke je naplánovaný približne 30% nárast.