Starostlivosť o zákazníkov

Starostlivosť o zákazníkov by mal byť kľúčovým faktorom pri Vašom podnikaní. Spôsob akým my poskytujeme službu starostlivosti o zákazníkov je v podstate kombinácia viacerých našich služieb. Každé riešenie starostlivosti o zákazníka je vedené ako vlastný projekt s prideleným vlastným projektovým manažérom. Počas celej doby prípravy a realizácie projektu na ňom spoločne s Vami participujeme. Výsledkom môže byť prieskum spokojnosti zákazníka s Vašimi službami, mystery shopping, pravidelné telefonáty s akciovou ponukou, uvítacie hovory, retenčné hovory, atď.