Akvizícia nových zákazníkov

Call centrum môže pomôcť Vášmu podnikaniu zvýšiť efektivitu Vašej stratégie pri získavaní zákazníkov. V súčasnosti v prostredí, kedy je takmer každá firma konfrontovaná s vysokou mierou konkurencie je dôležité mať schopnosť rozšíriť svoju zákaznícku základňu. Zároveň je potrebné zamerať sa na správnu skupinu so správnou marketingovou stratégiu v správny čas. Call centrum je schopné koordinovať získavanie zákazníkov, starostlivosť o zákazníkov a pomocou širokej škály marketingových nástrojov previesť potenciálnych zákazníkov na reálnych zákazníkov.