Aktualizácia databáz

V priemere sú firemné databázy zredukované o približne 20% každých 6 mesiacov. Najčastejšie to býva kvôli zmene adresy, zmene mena, zmene kontaktnej osoby, telefónneho čísla, e-mailu a podobne.  Údržba aktuálnej databázy a pravidelná aktualizácia informácií je základný kameň blízkeho a profitabilného vzťahu so zákazníkmi. Zanedbaná databáza môže viesť k prerušeniu poskytovania informácií existujúcim a potenciálnym klientom o nových produktoch a službách.

Preto Vám ponúkame telefonickú aktualizáciu databázy respektíve vytvorenie novej databázy na základe Vami zadaných kritérií. Služba je primárne vhodná pre firmy s väčším počtom existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov rádovo v stovkách kontaktov.