Samostatný finančný agent – rozšírenie

V apríli sme si rozšírili predmet činnosti samostatného finančného agenta.

Ako sme už koncom roka 2014 avizovali, našej spoločnosti vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie o povolení na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre sektory 1. poistenia alebo zaistenia 2. poskytovania úverov. Od 17.4.2015 sa toto rozhodnutie rozšírilo aj o 3. sektor a to: prijímanie vkladov. Nové číslo povolenia: ODT-4111/2015-1 (vydané 16.04.2015).